ประมงอำเภอเดชอุดม ร่วมประชุมชี้แจงและเตรียมความพร้อมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำ ในพื้นที่ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมมอบปัจจัยลูกพันธุ์ปลาตะเพียนขาว และบรรยาย เรื่อง การเลี้ยงปลาใน.. [2020-09-22 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ ให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแก่เกษตรกรผู้ป.. [2020-09-18 ] การลงพื้นที่ตรวจติดตาม เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทร.. [2020-09-18 ] การอบรมเชิงปฏิบัติการการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยเพิ่มกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวส.. [2020-09-18 ] ประมงอำเภอพิบูลมังสาร ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กล.. [2020-09-16 ] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ออกติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาส่งเสริมทางเลือ.. [2020-09-16 ] การประชุมขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงาน ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรร.. [2020-09-16 ] งานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวันประมงแห่งชาติ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำ.. [2020-09-15 ] ประมงอำเภอเดชอุดม ดำเนินการสำรวจข้อมูล ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน.. [2020-09-14 ] โครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้อาชีพเลี้ยงปลาแก่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลโพนง.. [2020-09-12 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอเดชอุดม ร่วมประชุมชี้แจงและเตรียมความพร้อมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำ ในพื้นที่ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี  

 เผยเเพร่: 2020-09-12  |  อ่าน: 74 ครั้ง

 

วันที่ 20 ก.ค.63 นางสาวพิทยารัตน์  สุวะมาตย์ ประมงอำเภอเดชอุดม ร่วมประชุมชี้แจงและเตรียมความพร้อมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำ ทั้ง 3 แห่ง (1.หนองแป้น ต.เมืองเดช
2.หนองใหญ่ ต.โพนงาม
3.ร่องพาดา ต.ตบหู) เพื่อรอรับกุ้งก้ามกรามในวันที่ 23 ก.ค.63 
    คณะกรรมการฯแหล่งน้ำ ทั้ง 3แห่ง ได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณแหล่งน้ำ เตรียมวัสดุจัดทำที่หลบภัยให้กุ้งฯ และเตรียมวัสดุจัดทำแหล่งอาหารธรรมชาติเพิ่มเติม