เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมตรวจประเมิน ศพกเครือข่ายด้านการประมงเพื่อยกระดับ ในเขตพื้นที่อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

จกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า.. [2020-08-13 ] พิธีกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิร.. [2020-08-13 ] พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 89 รูป ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพร.. [2020-08-13 ] ชีวิตง่ายๆ ด้วย บริการออนไลน์ภาครัฐ Government e-service  .. [2020-08-11 ] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา.. [2020-08-11 ] ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 14 ตรวจเยี่ยมหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำ.. [2020-08-11 ] การอบรมการขับเคลื่อนโดยการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ การขายสินค้าผ่าน   Ap.. [2020-08-11 ] การตรวจประเมินการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ประ.. [2020-08-11 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลเกษตรกรที่เข้าร่วมโคร.. [2020-08-11 ] การประเมินคัดเลือกเกษตรกรฯ สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด รายนายคำผาน คำ.. [2020-08-11 ]
อ่านทั้งหมด 

เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมตรวจประเมิน ศพกเครือข่ายด้านการประมงเพื่อยกระดับ ในเขตพื้นที่อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2020-08-11  |  อ่าน: 31 ครั้ง

 

วันที่ 13 กรฎาคม  2563 เวลา 09.00 น. นางสุภาพร  วัฒนสิทธิ์  ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมกับ นายประชุม  ดวนใหญ่ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนประมงจังหวัดอุบลราฃธานี  นางเพชรรัตน์ สมเสนาะ  หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์  นางสาวศิริรัตน์    อุทัยวัฒน์  เจ้าหน้าที่ประมงปฏิบัติงาน และว่าที่ ร.ต.วุฒิชาติ  เชื้อชม เจ้าพนักงานประมง จากสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธาานี คณะกรรมการตรวจประเมิน ศพกเครือข่ายด้านการประมงเพื่อยกระดับ ในเขตพื้นที่อำเภอน้ำยืน รายนางสาวศุภาวัน  วงศ์คำ  เลขที่ 73 หมู่ 12 ต.โซง อ.นำ้ยืน จ.อุบลราชธานี   ( ศพก.เครือข่าย ปี 2561 )