สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี เปิดปฏิบัติการ (kick off)บังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมปศุสัตว์และกรมประมง) ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี  ประจำปี 2563"

ประมงอำเภอเดชอุดม และ อบต.ท่าโพธิ์ศรี  ผู้นำชุมชน ร่วมปล่อยพันธุ์ปลากิ.. [2020-08-14 ] การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจราชการติดตามงานโครงการตามนโยบายของกระทรวงเก.. [2020-08-14 ] จกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า.. [2020-08-13 ] พิธีกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิร.. [2020-08-13 ] พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 89 รูป ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพร.. [2020-08-13 ] ชีวิตง่ายๆ ด้วย บริการออนไลน์ภาครัฐ Government e-service  .. [2020-08-11 ] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา.. [2020-08-11 ] ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 14 ตรวจเยี่ยมหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำ.. [2020-08-11 ] การอบรมการขับเคลื่อนโดยการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ การขายสินค้าผ่าน   Ap.. [2020-08-11 ] การตรวจประเมินการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ประ.. [2020-08-11 ]
อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี เปิดปฏิบัติการ (kick off)บังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมปศุสัตว์และกรมประมง) ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี  ประจำปี 2563"  

 เผยเเพร่: 2020-08-11  |  อ่าน: 19 ครั้ง

 

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 นายประชุม ดวนใหญ่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายประจักษ์ แสนภักดี ประมงอำเภอวารินชำราบ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี เปิดปฏิบัติการ (kick off)บังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมปศุสัตว์และกรมประมง) ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี  ประจำปี 2563" โดยมี นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมเปิดปฏิบัติการ(kick off) และได้ดำเนินการเข้าตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ,ยาสัตว์ ,อาหารสัตว์น้ำ และยาสัตว์น้ำในพื้นที่อำเภอวารินชำราบ จำนวน 15 แห่ง ผลการตรวจสอบพบ ผู้ประกอบการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 จำนวน 1 แห่ง พนักงานเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหา  ฝ่าฝืนมาตรา 56(2) ขายอาหารสัตว์เสื่อมคุณภาพ ซึ่งเป็นอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ มีโทษตามมาตรา 88 วรรคสอง จำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหารสัตว์ดังกล่าวให้การรับสารภาพจึงทำบันทึกถ้อยคำและยึดของกลาง พร้อมแจ้งให้มาเปรียบเทียบความผิด ชำระค่าปรับที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ต่อไป