ระมงอำเภอเขื่องใน ลงพื้นที่ตำบลหนองเหล่า ติดตามเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2562 และ ติดตามการเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม(กุ้งก้ามแดง)

ประมงอำเภอเดชอุดม และ อบต.ท่าโพธิ์ศรี  ผู้นำชุมชน ร่วมปล่อยพันธุ์ปลากิ.. [2020-08-14 ] การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจราชการติดตามงานโครงการตามนโยบายของกระทรวงเก.. [2020-08-14 ] จกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า.. [2020-08-13 ] พิธีกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิร.. [2020-08-13 ] พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 89 รูป ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพร.. [2020-08-13 ] ชีวิตง่ายๆ ด้วย บริการออนไลน์ภาครัฐ Government e-service  .. [2020-08-11 ] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา.. [2020-08-11 ] ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 14 ตรวจเยี่ยมหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำ.. [2020-08-11 ] การอบรมการขับเคลื่อนโดยการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ การขายสินค้าผ่าน   Ap.. [2020-08-11 ] การตรวจประเมินการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ประ.. [2020-08-11 ]
อ่านทั้งหมด 

ระมงอำเภอเขื่องใน ลงพื้นที่ตำบลหนองเหล่า ติดตามเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2562 และ ติดตามการเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม(กุ้งก้ามแดง) 

 เผยเเพร่: 2020-08-11  |  อ่าน: 16 ครั้ง

 

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน ลงพื้นที่ตำบลหนองเหล่า ติดตามเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2562 จำนวน 5 ราย, ติดตามการเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม(กุ้งก้ามแดง) จำนวน 3 ราย เลิกเลี้ยงทั้ง 3 ราย และตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินโครงการ ศพก เครือข่ายด้านประมง ปี 2563  ซึ่งได้ขยายบ่อซีเมนต์ สำหรับอนุบาลลูกกบ และเลี้ยงกบรุ่น รวม 9 บ่อ และเลี้ยงในบ่อดินไร่นา 5 บ่อ