ประมงอำเภอเดชอุดมเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 7/2563 อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

จกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า.. [2020-08-13 ] พิธีกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิร.. [2020-08-13 ] พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 89 รูป ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพร.. [2020-08-13 ] ชีวิตง่ายๆ ด้วย บริการออนไลน์ภาครัฐ Government e-service  .. [2020-08-11 ] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา.. [2020-08-11 ] ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 14 ตรวจเยี่ยมหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำ.. [2020-08-11 ] การอบรมการขับเคลื่อนโดยการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ การขายสินค้าผ่าน   Ap.. [2020-08-11 ] การตรวจประเมินการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ประ.. [2020-08-11 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลเกษตรกรที่เข้าร่วมโคร.. [2020-08-11 ] การประเมินคัดเลือกเกษตรกรฯ สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด รายนายคำผาน คำ.. [2020-08-11 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอเดชอุดมเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 7/2563 อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2020-08-11  |  อ่าน: 21 ครั้ง

 

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นางสาวพิทยารัตน์  สุวะมาตย์ ประมงอำเภอเดชอุดมเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 7/2563 เพื่อชี้แจงข้อราชการดังนี้
1? ประชาสัมพันธ์? ประกาศกรมประมงเรื่องกำหนดพื้นที่และระยะเวลา ฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่? หรือ วางไข่ 2563
2? ประชาสัมพันธ์การเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงอุทกภัย?ปี 2563
3? ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1)และการขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง (ทบ.3)
    4.ความก้าวหน้าโครงการฟื้นฟู เยียวยา ผู้ประสบอุทกภัย ปี 2563
      -การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน ดำเนินการส่งมอบปัจจัยฯให้กับเกษตรกร จำนวน 1,017 ราย เรียบร้อย
      -การสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน แจ้งแผนรับมอบพันธุ์กุ้งก้ามกราม ในวันที่ 23 ก.ค.63