ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับผู้นำชุมชนในพื้นที่ ดำเนินการปล่อยพันธ์ปลาตะเพียนลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประมงอำเภอเดชอุดม และ อบต.ท่าโพธิ์ศรี  ผู้นำชุมชน ร่วมปล่อยพันธุ์ปลากิ.. [2020-08-14 ] การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจราชการติดตามงานโครงการตามนโยบายของกระทรวงเก.. [2020-08-14 ] จกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า.. [2020-08-13 ] พิธีกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิร.. [2020-08-13 ] พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 89 รูป ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพร.. [2020-08-13 ] ชีวิตง่ายๆ ด้วย บริการออนไลน์ภาครัฐ Government e-service  .. [2020-08-11 ] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา.. [2020-08-11 ] ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 14 ตรวจเยี่ยมหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำ.. [2020-08-11 ] การอบรมการขับเคลื่อนโดยการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ การขายสินค้าผ่าน   Ap.. [2020-08-11 ] การตรวจประเมินการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ประ.. [2020-08-11 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับผู้นำชุมชนในพื้นที่ ดำเนินการปล่อยพันธ์ปลาตะเพียนลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี  

 เผยเเพร่: 2020-08-11  |  อ่าน: 34 ครั้ง

 

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับผู้นำชุมชนในพื้นที่ม.9 ต.ท่าช้าง ม.8 ต.สว่าง ม.10 ต.แก่งโดม ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ชปพ.ประมง)อ.สว่างวีระวงศ์ และผู้นำชุมชนในพื้นที่ม.2 และม.3 ต.นาเยีย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี ดำเนินการปล่อยพันธ์ปลาตะเพียนลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ดังนี้
1. แม่น้ำมูลม.8 ต สว่าง จำนวน 30 ถุง
2. ห้วยคำปลาดุกม.9 ต.ท่าช้าง จำนวน 20 ถุง 
3. หนองนกเขียน ม. 10 ต.แก่งโดมจำนวน 10 ถุง 
4. ลำโดมใหญ่ ม.2 และ 3 ต.นาเยียจำนวน 40 ถุง 
 โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 4 อุบลราชธานี