ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับผู้นำชุมชนในพื้นที่ ดำเนินการปล่อยพันธ์ปลาตะเพียนลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประมงอำเภอเดชอุดม รับผิดชอบงานด้านการประมงอำเภอทุ่งศรีอุดม ได้ปฏิบัติ.. [2021-05-07 ] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ปฎิบัติงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ อ.พิบูลมังสาห.. [2021-05-07 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอน้ำยืน จั.. [2021-05-06 ] การกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน.. [2021-05-06 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงา.. [2021-05-06 ] ระมงอำเภอเขื่องใน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี .. [2021-05-06 ] ผลการดำเนินงานกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ประจำวันที่ 5 พฤษภาคม.. [2021-05-05 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเ.. [2021-05-05 ] ประมงอำเภอเขมราฐ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่.. [2021-05-05 ] ประมงอำเภอม่วงสามสิบ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอม่วงสามสิบปร.. [2021-05-05 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับผู้นำชุมชนในพื้นที่ ดำเนินการปล่อยพันธ์ปลาตะเพียนลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี  

 เผยเเพร่: 2021-05-05  |  อ่าน: 139 ครั้ง

 

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับผู้นำชุมชนในพื้นที่ม.9 ต.ท่าช้าง ม.8 ต.สว่าง ม.10 ต.แก่งโดม ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ชปพ.ประมง)อ.สว่างวีระวงศ์ และผู้นำชุมชนในพื้นที่ม.2 และม.3 ต.นาเยีย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี ดำเนินการปล่อยพันธ์ปลาตะเพียนลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ดังนี้
1. แม่น้ำมูลม.8 ต สว่าง จำนวน 30 ถุง
2. ห้วยคำปลาดุกม.9 ต.ท่าช้าง จำนวน 20 ถุง 
3. หนองนกเขียน ม. 10 ต.แก่งโดมจำนวน 10 ถุง 
4. ลำโดมใหญ่ ม.2 และ 3 ต.นาเยียจำนวน 40 ถุง 
 โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 4 อุบลราชธานี