ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมอำเภอน่ำยืน  จ.อุบลราชธานี

ประมงอำเภอเดชอุดม และ อบต.ท่าโพธิ์ศรี  ผู้นำชุมชน ร่วมปล่อยพันธุ์ปลากิ.. [2020-08-14 ] การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจราชการติดตามงานโครงการตามนโยบายของกระทรวงเก.. [2020-08-14 ] จกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า.. [2020-08-13 ] พิธีกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิร.. [2020-08-13 ] พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 89 รูป ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพร.. [2020-08-13 ] ชีวิตง่ายๆ ด้วย บริการออนไลน์ภาครัฐ Government e-service  .. [2020-08-11 ] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา.. [2020-08-11 ] ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 14 ตรวจเยี่ยมหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำ.. [2020-08-11 ] การอบรมการขับเคลื่อนโดยการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ การขายสินค้าผ่าน   Ap.. [2020-08-11 ] การตรวจประเมินการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ประ.. [2020-08-11 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมอำเภอน่ำยืน  จ.อุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2020-08-11  |  อ่าน: 36 ครั้ง

 

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางสุภาพร  วัฒนสิทธิ์ ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมอำเภอน่ำยืน  จ.อุบลราชธานี และเวลา 13.30 น.ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอน้ำยืนโดยมีว่าที่ร้อยตรีอานนท์. หนุนชู. ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอน้ำยืน เป็นประธาน  
         ในการนี้สำนักงานประมงอำเภอน้ำยืน ประชาสัมพันธ์ ดังนี้
1) งดจับสัตว์น้ำในฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน-15 กันยายน 2563
2) แจ้งแผนกำนดการปล่ยกุ้งกามกรามในวันที่ 21 ก.ค.63.จำนวน 3 แห่งและปล่อยในวันที่ 29 ก.ค.63 จำนวน  2 แห่งช