ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมอำเภอน่ำยืน  จ.อุบลราชธานี

ประมงอำเภอเดชอุดม รับผิดชอบงานด้านการประมงอำเภอทุ่งศรีอุดม ได้ปฏิบัติ.. [2021-05-07 ] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ปฎิบัติงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ อ.พิบูลมังสาห.. [2021-05-07 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอน้ำยืน จั.. [2021-05-06 ] การกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน.. [2021-05-06 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงา.. [2021-05-06 ] ระมงอำเภอเขื่องใน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี .. [2021-05-06 ] ผลการดำเนินงานกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ประจำวันที่ 5 พฤษภาคม.. [2021-05-05 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเ.. [2021-05-05 ] ประมงอำเภอเขมราฐ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่.. [2021-05-05 ] ประมงอำเภอม่วงสามสิบ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอม่วงสามสิบปร.. [2021-05-05 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมอำเภอน่ำยืน  จ.อุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2021-05-05  |  อ่าน: 210 ครั้ง

 

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางสุภาพร  วัฒนสิทธิ์ ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมอำเภอน่ำยืน  จ.อุบลราชธานี และเวลา 13.30 น.ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอน้ำยืนโดยมีว่าที่ร้อยตรีอานนท์. หนุนชู. ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอน้ำยืน เป็นประธาน  
         ในการนี้สำนักงานประมงอำเภอน้ำยืน ประชาสัมพันธ์ ดังนี้
1) งดจับสัตว์น้ำในฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน-15 กันยายน 2563
2) แจ้งแผนกำนดการปล่ยกุ้งกามกรามในวันที่ 21 ก.ค.63.จำนวน 3 แห่งและปล่อยในวันที่ 29 ก.ค.63 จำนวน  2 แห่งช