ประมงอำเภอน้ำยืน ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบการดำเนินกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ในพื้นที่ ต.เก่าขาม อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

ประมงอำเภอเดชอุดม และ อบต.ท่าโพธิ์ศรี  ผู้นำชุมชน ร่วมปล่อยพันธุ์ปลากิ.. [2020-08-14 ] การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจราชการติดตามงานโครงการตามนโยบายของกระทรวงเก.. [2020-08-14 ] จกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า.. [2020-08-13 ] พิธีกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิร.. [2020-08-13 ] พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 89 รูป ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพร.. [2020-08-13 ] ชีวิตง่ายๆ ด้วย บริการออนไลน์ภาครัฐ Government e-service  .. [2020-08-11 ] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา.. [2020-08-11 ] ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 14 ตรวจเยี่ยมหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำ.. [2020-08-11 ] การอบรมการขับเคลื่อนโดยการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ การขายสินค้าผ่าน   Ap.. [2020-08-11 ] การตรวจประเมินการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ประ.. [2020-08-11 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอน้ำยืน ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบการดำเนินกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ในพื้นที่ ต.เก่าขาม อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2020-08-11  |  อ่าน: 46 ครั้ง

 

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น.นางสุภาพร  วัฒนสิทธิ์  ประมงอำเภอน้ำยืน ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบการดำเนินกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ( กุ้งก้ามกรามหรือกุ้งเครย์ฟิช ) ในพื้นที่ ต.เก่าขาม อ.น้ำยืน จำนวน 5 ราย ผลการตรวจสอบ ยกเลิกเลี้ยงประมงอำเภอน้ำยืน ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบการดำเนินกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ( กุ้งก้ามกรามหรือกุ้งเครย์ฟิช ) ในพื้นที่ ต.เก่าขาม อ.น้ำยืน จำนวน 5 ราย ผลการตรวจสอบ ยกเลิกเ จำนวน 4 ราย ยังดำเนินการเลี้ยง 1 ราย ( กุ้งก้ามแดง จำนวน ประมาณ 1,000 ตัว ) และในเวลา 17.00 น. ได้เข้าตรวจเยี่ยมฟาร์มเลี้ยงตะพาบน้ำไทย รายนาย ธัญฤทธิ์  บุญประคม บ้านเลขที่ 100 ม.3 ต.เก่าขาม อ.น้ำยืน  ซึ่งแจ้งครอบครองการเลี้ยงตะพาบน้ำไทยกับสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 200 ตัว อายุ 1 ปี โดยในวันนี้ได้นำลูกตะพาบน้ำไทยมาเลี้ยงเพิ่มอีก จำนวน 200 ตัว  รวมทั้งสิ้น จำนวน 400 ตัว ได้แจ้งการครอบครองและเคลื่อนย้ายลูกตะพาบนำ้ไทยกับสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานีทราบเรียบร้อยแล้ว