ประมงอำเภอน้ำยืน ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบการดำเนินกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ในพื้นที่ ต.เก่าขาม อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

การมอบปัจจัยการผลิต ภายใต้โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในนาข้าวข้าวอินทร.. [2021-06-24 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี.. [2021-06-22 ] การเข้าร่วมประชุมViedo Conference ติดตามแผนงานโครงการ ปี2564 ผ่านโปรแก.. [2021-06-22 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่แปลงศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพก.. [2021-06-22 ] ประมงอำเภอนาจะหลวย ลงพื้นตรวจติดตามการดำเนินงานศูนย์การเพิ่มประสิทธิภา.. [2021-06-22 ] ประมงอำเภอสิรินธร ให้บริการเกษตรกรรับคำขอรับโอนใบอนุญาตให้ทำการเพาะเล.. [2021-06-22 ] ประมงอำเภอสิรินธร ลงพื้นตรวจติดตามการดำเนินงานศพก.เครือข่ายด้านประมงรา.. [2021-06-22 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล สำรวจผลผลิตสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยง/แหล่งน้ำธรรม.. [2021-06-21 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการจัดการชลประธาน(JMC)อ่าง.. [2021-06-21 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธิเปิดงานเทศกาลผลไม้และของ.. [2021-06-21 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอน้ำยืน ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบการดำเนินกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ในพื้นที่ ต.เก่าขาม อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2021-06-21  |  อ่าน: 262 ครั้ง

 

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น.นางสุภาพร  วัฒนสิทธิ์  ประมงอำเภอน้ำยืน ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบการดำเนินกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ( กุ้งก้ามกรามหรือกุ้งเครย์ฟิช ) ในพื้นที่ ต.เก่าขาม อ.น้ำยืน จำนวน 5 ราย ผลการตรวจสอบ ยกเลิกเลี้ยงประมงอำเภอน้ำยืน ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบการดำเนินกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ( กุ้งก้ามกรามหรือกุ้งเครย์ฟิช ) ในพื้นที่ ต.เก่าขาม อ.น้ำยืน จำนวน 5 ราย ผลการตรวจสอบ ยกเลิกเ จำนวน 4 ราย ยังดำเนินการเลี้ยง 1 ราย ( กุ้งก้ามแดง จำนวน ประมาณ 1,000 ตัว ) และในเวลา 17.00 น. ได้เข้าตรวจเยี่ยมฟาร์มเลี้ยงตะพาบน้ำไทย รายนาย ธัญฤทธิ์  บุญประคม บ้านเลขที่ 100 ม.3 ต.เก่าขาม อ.น้ำยืน  ซึ่งแจ้งครอบครองการเลี้ยงตะพาบน้ำไทยกับสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 200 ตัว อายุ 1 ปี โดยในวันนี้ได้นำลูกตะพาบน้ำไทยมาเลี้ยงเพิ่มอีก จำนวน 200 ตัว  รวมทั้งสิ้น จำนวน 400 ตัว ได้แจ้งการครอบครองและเคลื่อนย้ายลูกตะพาบนำ้ไทยกับสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานีทราบเรียบร้อยแล้ว