ประมงอำเภอน้ำยืน หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธร อุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมกันทำลายเครื่องกีดขวางทางเดินของสัตว์น้ำในลำห้วยฝั่งแดง ต.เก่าขาม อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี จำนวน 5 จุด

การมอบปัจจัยการผลิต ภายใต้โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในนาข้าวข้าวอินทร.. [2021-06-24 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี.. [2021-06-22 ] การเข้าร่วมประชุมViedo Conference ติดตามแผนงานโครงการ ปี2564 ผ่านโปรแก.. [2021-06-22 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่แปลงศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพก.. [2021-06-22 ] ประมงอำเภอนาจะหลวย ลงพื้นตรวจติดตามการดำเนินงานศูนย์การเพิ่มประสิทธิภา.. [2021-06-22 ] ประมงอำเภอสิรินธร ให้บริการเกษตรกรรับคำขอรับโอนใบอนุญาตให้ทำการเพาะเล.. [2021-06-22 ] ประมงอำเภอสิรินธร ลงพื้นตรวจติดตามการดำเนินงานศพก.เครือข่ายด้านประมงรา.. [2021-06-22 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล สำรวจผลผลิตสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยง/แหล่งน้ำธรรม.. [2021-06-21 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการจัดการชลประธาน(JMC)อ่าง.. [2021-06-21 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธิเปิดงานเทศกาลผลไม้และของ.. [2021-06-21 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอน้ำยืน หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธร อุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมกันทำลายเครื่องกีดขวางทางเดินของสัตว์น้ำในลำห้วยฝั่งแดง ต.เก่าขาม อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี จำนวน 5 จุด 

 เผยเเพร่: 2021-06-21  |  อ่าน: 222 ครั้ง

 

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางสุภาพร  วัฒนสิทธิ์  ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมกับนายชำนาญ  พริ้วกลาง หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธร อุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่ จำนวน 5 นาย พร้อมนี้ได้ประสานกำลังพลจากว่ากองอาสารักษาดินแดนอำเภอน้ำยืน นำทีมโดยว่าที่ร้อยตรีอานนท์ หนุนชู ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอน้ำยืน พร้อมด้วยว่าที่ร้อยเอกวัชรศักดิ์ คำศรี ป.หน.ฝ่ายความมั่นคงและสมาชิก อส.อ.น้ำยืน ที่ 8  และนายอาชวิน  สํญญารักษ์ ผญบ.หนองเต็ง หมู่ที่ 8 ต.เก่าขาม ได้ร่วมกันทำลายเครื่องกีดขวางทางเดินของสัตว์น้ำในลำห้วยฝั่งแดง ต.เก่าขาม อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี จำนวน 5 จุด และตรวจยึดตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 ม.63,70 และประกาศกรมประมง ฉบับลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 โดยนำส่งของกลาง ประกอบด้วย
          1. เฝือกกางกั้นทางเดินสัตว์น้ำ มีความยาวประมาณ 20 เมตรและมีความลึกประมาณ 5 เมตร จำนวน 5 ปาก
          2. ผ้าถุงอวนมีความยาวประมาณผืนละ 10 เมตร จำนวน 5 ปาก
       ส่งพนักงานสอบสวน สภ.น้ำยืนเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป