ระมงอำเภอบุณฑริก? เข้าร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และ ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ครอบครองและใช้ประโยชน์ในกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ? ของเกษตรผู้เสียชีวิต?

ประมงอำเภอเดชอุดม และ อบต.ท่าโพธิ์ศรี  ผู้นำชุมชน ร่วมปล่อยพันธุ์ปลากิ.. [2020-08-14 ] การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจราชการติดตามงานโครงการตามนโยบายของกระทรวงเก.. [2020-08-14 ] จกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า.. [2020-08-13 ] พิธีกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิร.. [2020-08-13 ] พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 89 รูป ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพร.. [2020-08-13 ] ชีวิตง่ายๆ ด้วย บริการออนไลน์ภาครัฐ Government e-service  .. [2020-08-11 ] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา.. [2020-08-11 ] ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 14 ตรวจเยี่ยมหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำ.. [2020-08-11 ] การอบรมการขับเคลื่อนโดยการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ การขายสินค้าผ่าน   Ap.. [2020-08-11 ] การตรวจประเมินการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ประ.. [2020-08-11 ]
อ่านทั้งหมด 

ระมงอำเภอบุณฑริก? เข้าร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และ ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ครอบครองและใช้ประโยชน์ในกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ? ของเกษตรผู้เสียชีวิต? 

 เผยเเพร่: 2020-08-11  |  อ่าน: 26 ครั้ง

 

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรีเจนณรงค์? กรดแก้ว ประมงอำเภอบุณฑริก? เข้าร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน? เพื่อชี้แจงข้อราชการดังนี้
1? ประชาสัมพันธ์? ประกาศกรมประมงเรื่องกำหนดพื้นที่และระยะเวลา ฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่? หรือ วางไข่ 2563
2? ประชาสัมพันธ์การเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงอุทกภัย?ปี 2563
3? ประชาสัมพันธ์ให้กำนันผู้ใหญ่บ้านแจ้งเกษตรกรที่ได้รับการเยียวยาจากรัฐบาลติดต่อธนาคารเพื่อเปิดบัญชีหรือสำหรับคนที่มีบัญชีธนาคารอยู่แล้วสามารถลงทะเบียนออนไลน์?ได้ด้วยตัวเอง
    จากนั้นลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ครอบครองและใช้ประโยชน์ในกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ? ของเกษตรผู้เสียชีวิต? จำนวน2?ราย