ประมงอำเภอสิรินธร  ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมอำเภอสิรินธร อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

ประมงอำเภอเดชอุดม และ อบต.ท่าโพธิ์ศรี  ผู้นำชุมชน ร่วมปล่อยพันธุ์ปลากิ.. [2020-08-14 ] การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจราชการติดตามงานโครงการตามนโยบายของกระทรวงเก.. [2020-08-14 ] จกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า.. [2020-08-13 ] พิธีกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิร.. [2020-08-13 ] พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 89 รูป ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพร.. [2020-08-13 ] ชีวิตง่ายๆ ด้วย บริการออนไลน์ภาครัฐ Government e-service  .. [2020-08-11 ] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา.. [2020-08-11 ] ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 14 ตรวจเยี่ยมหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำ.. [2020-08-11 ] การอบรมการขับเคลื่อนโดยการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ การขายสินค้าผ่าน   Ap.. [2020-08-11 ] การตรวจประเมินการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ประ.. [2020-08-11 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอสิรินธร  ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมอำเภอสิรินธร อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2020-08-11  |  อ่าน: 30 ครั้ง

 

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร  ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมอำเภอสิรินธร อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี โดยมีนายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอสิรินธร เป็นประธาน  
         ในการนี้สำนักงานประมงอำเภอสิรินธร ประชาสัมพันธ์ ดังนี้
1) งดจับสัตว์น้ำในฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน-15 กันยายน 2563
2) แจ้งเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) จำนวน 3 ราย, ผู้ทำการประมง (ทบ.3) จำนวน 33 ราย, เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะชังตามมาตรา 175 จำนวน 7 ราย แจ้งบัญชีรับเงินเยียวยาที่ธกส. หรือแจ้งบัญชีในเว็บไซต์ และแจ้งเกษตรกรที่เสียชีวิต เพื่อให้ทายาทรับผลประโยชน์แทน จำนวน 4 ราย ในเขตพื้นที่อำเภอสิรินธร