หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ พร้อมด้วย ประมงอำเภอดอนมดแดง  และ เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการมอบปัจจัยการผลิตปลากินพืช  เพื่อสนับสนุนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน ตามแผนการปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562

ประมงอำเภอตระการพืชผล สำรวจผลผลิตสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยง/แหล่งน้ำธรรม.. [2021-06-21 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการจัดการชลประธาน(JMC)อ่าง.. [2021-06-21 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธิเปิดงานเทศกาลผลไม้และของ.. [2021-06-21 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธาน ร่วมกิจกรรมหิ้วตระกร้า ใส่ผ้.. [2021-06-21 ] ประมงอำเภอพิบูลมังสาาหรร่วมกิจกรรมปล่อยปลา ปลูกต้นไม้ในแปลงของเกษตรกรท.. [2021-06-21 ] การรับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี .. [2021-06-21 ] งพื้นที่เพื่อดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน (กิจกรรมพัฒนา.. [2021-06-21 ] ประมงอำเภอเขื่องใน ร่วมเป็นเกียรติในพิธิเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื.. [2021-06-21 ] เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ดำเนินการตรวจสอบการรับ-ส่งงานและทรั.. [2021-06-18 ] ประมงอำเภอสิรินธร ลงพื้นตรวจติดตามการดำเนินงานศพก.เครือข่ายด้านประมงรา.. [2021-06-18 ]
อ่านทั้งหมด 

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ พร้อมด้วย ประมงอำเภอดอนมดแดง  และ เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการมอบปัจจัยการผลิตปลากินพืช  เพื่อสนับสนุนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน ตามแผนการปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562  

 เผยเเพร่: 2021-06-18  |  อ่าน: 212 ครั้ง

 

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.00 น. นางเพชรรัตน์ สมเสนาะ หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ พร้อมด้วย นายศุภวัฒน์ เที่ยงผดุง ประมงอำเภอดอนมดแดง  และ เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการมอบปัจจัยการผลิตปลากินพืช  เพื่อสนับสนุนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน ตามแผนการปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562 ในพื้นที่อำเภอดอนมดแดง และอำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอนมดแดง จำนวน 197 ราย และ อำเภอ ตาลสุม 3 ราย รายๆละ 800 ตัว  รวมทั้งสิ้น 160,000 ตัว