หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ พร้อมด้วย ประมงอำเภอดอนมดแดง  และ เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการมอบปัจจัยการผลิตปลากินพืช  เพื่อสนับสนุนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน ตามแผนการปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562

ประมงอำเภอเดชอุดม และ อบต.ท่าโพธิ์ศรี  ผู้นำชุมชน ร่วมปล่อยพันธุ์ปลากิ.. [2020-08-14 ] การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจราชการติดตามงานโครงการตามนโยบายของกระทรวงเก.. [2020-08-14 ] จกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า.. [2020-08-13 ] พิธีกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิร.. [2020-08-13 ] พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 89 รูป ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพร.. [2020-08-13 ] ชีวิตง่ายๆ ด้วย บริการออนไลน์ภาครัฐ Government e-service  .. [2020-08-11 ] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา.. [2020-08-11 ] ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 14 ตรวจเยี่ยมหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำ.. [2020-08-11 ] การอบรมการขับเคลื่อนโดยการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ การขายสินค้าผ่าน   Ap.. [2020-08-11 ] การตรวจประเมินการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ประ.. [2020-08-11 ]
อ่านทั้งหมด 

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ พร้อมด้วย ประมงอำเภอดอนมดแดง  และ เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการมอบปัจจัยการผลิตปลากินพืช  เพื่อสนับสนุนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน ตามแผนการปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562  

 เผยเเพร่: 2020-08-11  |  อ่าน: 70 ครั้ง

 

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.00 น. นางเพชรรัตน์ สมเสนาะ หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ พร้อมด้วย นายศุภวัฒน์ เที่ยงผดุง ประมงอำเภอดอนมดแดง  และ เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการมอบปัจจัยการผลิตปลากินพืช  เพื่อสนับสนุนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน ตามแผนการปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562 ในพื้นที่อำเภอดอนมดแดง และอำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอนมดแดง จำนวน 197 ราย และ อำเภอ ตาลสุม 3 ราย รายๆละ 800 ตัว  รวมทั้งสิ้น 160,000 ตัว