ประมงอำเภอเดชอุดม พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับฯ วมรับมอบลูกพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ ขนาด 5-7 ซม. ให้เกษตรกรอำเภอเดชอุดมรายๆ ละ 800 ตัว  ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ประมงอำเภอตระการพืชผล สำรวจผลผลิตสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยง/แหล่งน้ำธรรม.. [2021-06-21 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการจัดการชลประธาน(JMC)อ่าง.. [2021-06-21 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธิเปิดงานเทศกาลผลไม้และของ.. [2021-06-21 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธาน ร่วมกิจกรรมหิ้วตระกร้า ใส่ผ้.. [2021-06-21 ] ประมงอำเภอพิบูลมังสาาหรร่วมกิจกรรมปล่อยปลา ปลูกต้นไม้ในแปลงของเกษตรกรท.. [2021-06-21 ] การรับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี .. [2021-06-21 ] งพื้นที่เพื่อดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน (กิจกรรมพัฒนา.. [2021-06-21 ] ประมงอำเภอเขื่องใน ร่วมเป็นเกียรติในพิธิเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื.. [2021-06-21 ] เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ดำเนินการตรวจสอบการรับ-ส่งงานและทรั.. [2021-06-18 ] ประมงอำเภอสิรินธร ลงพื้นตรวจติดตามการดำเนินงานศพก.เครือข่ายด้านประมงรา.. [2021-06-18 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอเดชอุดม พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับฯ วมรับมอบลูกพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ ขนาด 5-7 ซม. ให้เกษตรกรอำเภอเดชอุดมรายๆ ละ 800 ตัว  ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี  

 เผยเเพร่: 2021-06-18  |  อ่าน: 185 ครั้ง

 

โครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพประมง “การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน”
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นางสาวพิทยารัตน์  สุวะมาตย์ ประมงอำเภอเดชอุดม พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับฯ นำทีมโดย นายประสิทธิ์  ส่งสุข หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นางอัจฉราภรณ์  อมรสิน เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน  เกษตรอำเภอเดชอุดม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลเมืองเดช  ท่าโพธิ์ศรีแก้ง ตบหู  กุดประทาย โพนงาม  สมสะอาด และตำบลโนนสมบูรณ์ เกษตรกรที่ได้รับปัจจัยในวันนี้ จำนวน 288 ราย ร่วมรับมอบลูกพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ ขนาด 5-7 ซม. ให้เกษตรกรอำเภอเดชอุดมรายๆ ละ 800 ตัว  ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ให้เเก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุลเเละคาจิกิ ปี 2562 ภายใต้แผนปฎิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งช่วงและประสบอุทกภัย ปี 2562  เพื่อเพิ่มอาชีพและสร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน
     ประมงอำเภอขอขอบพระคุณทุกๆท่าน ที่ร่วมแรงร่วมใจดำเนินการสำเร็จเป็นอย่างดี