ประมงอำเภอเดชอุดม พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับฯ วมรับมอบลูกพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ ขนาด 5-7 ซม. ให้เกษตรกรอำเภอเดชอุดมรายๆ ละ 800 ตัว  ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ประมงอำเภอเดชอุดม และ อบต.ท่าโพธิ์ศรี  ผู้นำชุมชน ร่วมปล่อยพันธุ์ปลากิ.. [2020-08-14 ] การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจราชการติดตามงานโครงการตามนโยบายของกระทรวงเก.. [2020-08-14 ] จกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า.. [2020-08-13 ] พิธีกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิร.. [2020-08-13 ] พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 89 รูป ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพร.. [2020-08-13 ] ชีวิตง่ายๆ ด้วย บริการออนไลน์ภาครัฐ Government e-service  .. [2020-08-11 ] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา.. [2020-08-11 ] ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 14 ตรวจเยี่ยมหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำ.. [2020-08-11 ] การอบรมการขับเคลื่อนโดยการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ การขายสินค้าผ่าน   Ap.. [2020-08-11 ] การตรวจประเมินการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ประ.. [2020-08-11 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอเดชอุดม พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับฯ วมรับมอบลูกพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ ขนาด 5-7 ซม. ให้เกษตรกรอำเภอเดชอุดมรายๆ ละ 800 ตัว  ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี  

 เผยเเพร่: 2020-08-11  |  อ่าน: 43 ครั้ง

 

โครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพประมง “การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน”
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นางสาวพิทยารัตน์  สุวะมาตย์ ประมงอำเภอเดชอุดม พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับฯ นำทีมโดย นายประสิทธิ์  ส่งสุข หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นางอัจฉราภรณ์  อมรสิน เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน  เกษตรอำเภอเดชอุดม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลเมืองเดช  ท่าโพธิ์ศรีแก้ง ตบหู  กุดประทาย โพนงาม  สมสะอาด และตำบลโนนสมบูรณ์ เกษตรกรที่ได้รับปัจจัยในวันนี้ จำนวน 288 ราย ร่วมรับมอบลูกพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ ขนาด 5-7 ซม. ให้เกษตรกรอำเภอเดชอุดมรายๆ ละ 800 ตัว  ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ให้เเก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุลเเละคาจิกิ ปี 2562 ภายใต้แผนปฎิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งช่วงและประสบอุทกภัย ปี 2562  เพื่อเพิ่มอาชีพและสร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน
     ประมงอำเภอขอขอบพระคุณทุกๆท่าน ที่ร่วมแรงร่วมใจดำเนินการสำเร็จเป็นอย่างดี