?ประมงอำเภอบุณฑริกร่วมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 5 (ยโสธร)? มอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการผลิตสินค้าเกษตรเชิงรุก (zoning by agri-map)? อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

ประมงอำเภอตระการพืชผล สำรวจผลผลิตสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยง/แหล่งน้ำธรรม.. [2021-06-21 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการจัดการชลประธาน(JMC)อ่าง.. [2021-06-21 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธิเปิดงานเทศกาลผลไม้และของ.. [2021-06-21 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธาน ร่วมกิจกรรมหิ้วตระกร้า ใส่ผ้.. [2021-06-21 ] ประมงอำเภอพิบูลมังสาาหรร่วมกิจกรรมปล่อยปลา ปลูกต้นไม้ในแปลงของเกษตรกรท.. [2021-06-21 ] การรับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี .. [2021-06-21 ] งพื้นที่เพื่อดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน (กิจกรรมพัฒนา.. [2021-06-21 ] ประมงอำเภอเขื่องใน ร่วมเป็นเกียรติในพิธิเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื.. [2021-06-21 ] เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ดำเนินการตรวจสอบการรับ-ส่งงานและทรั.. [2021-06-18 ] ประมงอำเภอสิรินธร ลงพื้นตรวจติดตามการดำเนินงานศพก.เครือข่ายด้านประมงรา.. [2021-06-18 ]
อ่านทั้งหมด 

?ประมงอำเภอบุณฑริกร่วมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 5 (ยโสธร)? มอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการผลิตสินค้าเกษตรเชิงรุก (zoning by agri-map)? อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี  

 เผยเเพร่: 2021-06-18  |  อ่าน: 161 ครั้ง

 

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรีเจนณรงค์? กรดแก้ว? ?ประมงอำเภอบุณฑริก       ร่วมกับนายศุภรัตน์? ขันเงิน?  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 5 (ยโสธร)? มอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการผลิตสินค้าเกษตรเชิงรุก (zoning by agri-map)?จำนวน? 10? ราย ณ? ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 9 ตำบลโนนค้อ?  อำเภอบุณฑริก?  จังหวัดอุบลราชธานี