?ประมงอำเภอบุณฑริกร่วมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 5 (ยโสธร)? มอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการผลิตสินค้าเกษตรเชิงรุก (zoning by agri-map)? อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

ประมงอำเภอเดชอุดม และ อบต.ท่าโพธิ์ศรี  ผู้นำชุมชน ร่วมปล่อยพันธุ์ปลากิ.. [2020-08-14 ] การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจราชการติดตามงานโครงการตามนโยบายของกระทรวงเก.. [2020-08-14 ] จกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า.. [2020-08-13 ] พิธีกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิร.. [2020-08-13 ] พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 89 รูป ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพร.. [2020-08-13 ] ชีวิตง่ายๆ ด้วย บริการออนไลน์ภาครัฐ Government e-service  .. [2020-08-11 ] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา.. [2020-08-11 ] ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 14 ตรวจเยี่ยมหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำ.. [2020-08-11 ] การอบรมการขับเคลื่อนโดยการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ การขายสินค้าผ่าน   Ap.. [2020-08-11 ] การตรวจประเมินการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ประ.. [2020-08-11 ]
อ่านทั้งหมด 

?ประมงอำเภอบุณฑริกร่วมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 5 (ยโสธร)? มอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการผลิตสินค้าเกษตรเชิงรุก (zoning by agri-map)? อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี  

 เผยเเพร่: 2020-08-11  |  อ่าน: 39 ครั้ง

 

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรีเจนณรงค์? กรดแก้ว? ?ประมงอำเภอบุณฑริก       ร่วมกับนายศุภรัตน์? ขันเงิน?  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 5 (ยโสธร)? มอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการผลิตสินค้าเกษตรเชิงรุก (zoning by agri-map)?จำนวน? 10? ราย ณ? ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 9 ตำบลโนนค้อ?  อำเภอบุณฑริก?  จังหวัดอุบลราชธานี