การมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2563 อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี

ประมงอำเภอตระการพืชผล สำรวจผลผลิตสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยง/แหล่งน้ำธรรม.. [2021-06-21 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการจัดการชลประธาน(JMC)อ่าง.. [2021-06-21 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธิเปิดงานเทศกาลผลไม้และของ.. [2021-06-21 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธาน ร่วมกิจกรรมหิ้วตระกร้า ใส่ผ้.. [2021-06-21 ] ประมงอำเภอพิบูลมังสาาหรร่วมกิจกรรมปล่อยปลา ปลูกต้นไม้ในแปลงของเกษตรกรท.. [2021-06-21 ] การรับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี .. [2021-06-21 ] งพื้นที่เพื่อดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน (กิจกรรมพัฒนา.. [2021-06-21 ] ประมงอำเภอเขื่องใน ร่วมเป็นเกียรติในพิธิเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื.. [2021-06-21 ] เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ดำเนินการตรวจสอบการรับ-ส่งงานและทรั.. [2021-06-18 ] ประมงอำเภอสิรินธร ลงพื้นตรวจติดตามการดำเนินงานศพก.เครือข่ายด้านประมงรา.. [2021-06-18 ]
อ่านทั้งหมด 

การมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2563 อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี  

 เผยเเพร่: 2021-06-18  |  อ่าน: 196 ครั้ง

 

วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรีวุฒิชาติ เชื้อชม เจ้าพนักงานประมงกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมด้านประมง  มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2563 อำเภอเหล่าเสือโก่ก ณ บริเวณกอประชุมอำเภอเหล่าเสือโก้ก เป้าหมาย 46 รายๆละ 500 ตัว รวม 23,000 ตัว