การมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2563 อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี

ประมงอำเภอเดชอุดม และ อบต.ท่าโพธิ์ศรี  ผู้นำชุมชน ร่วมปล่อยพันธุ์ปลากิ.. [2020-08-14 ] การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจราชการติดตามงานโครงการตามนโยบายของกระทรวงเก.. [2020-08-14 ] จกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า.. [2020-08-13 ] พิธีกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิร.. [2020-08-13 ] พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 89 รูป ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพร.. [2020-08-13 ] ชีวิตง่ายๆ ด้วย บริการออนไลน์ภาครัฐ Government e-service  .. [2020-08-11 ] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา.. [2020-08-11 ] ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 14 ตรวจเยี่ยมหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำ.. [2020-08-11 ] การอบรมการขับเคลื่อนโดยการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ การขายสินค้าผ่าน   Ap.. [2020-08-11 ] การตรวจประเมินการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ประ.. [2020-08-11 ]
อ่านทั้งหมด 

การมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2563 อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี  

 เผยเเพร่: 2020-08-11  |  อ่าน: 41 ครั้ง

 

วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรีวุฒิชาติ เชื้อชม เจ้าพนักงานประมงกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมด้านประมง  มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2563 อำเภอเหล่าเสือโก่ก ณ บริเวณกอประชุมอำเภอเหล่าเสือโก้ก เป้าหมาย 46 รายๆละ 500 ตัว รวม 23,000 ตัว