ประมงอำเภอเขื่องใน กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และคณะตรวจรับและมอบลูกพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ ขนาด 5-7 ซม. ให้เกษตรกรอำเภอเขื่องใน รายๆ ละ 800 ตัว ณ บริเวณหอประชุมอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ประมงอำเภอตระการพืชผล สำรวจผลผลิตสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยง/แหล่งน้ำธรรม.. [2021-06-21 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการจัดการชลประธาน(JMC)อ่าง.. [2021-06-21 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธิเปิดงานเทศกาลผลไม้และของ.. [2021-06-21 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธาน ร่วมกิจกรรมหิ้วตระกร้า ใส่ผ้.. [2021-06-21 ] ประมงอำเภอพิบูลมังสาาหรร่วมกิจกรรมปล่อยปลา ปลูกต้นไม้ในแปลงของเกษตรกรท.. [2021-06-21 ] การรับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี .. [2021-06-21 ] งพื้นที่เพื่อดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน (กิจกรรมพัฒนา.. [2021-06-21 ] ประมงอำเภอเขื่องใน ร่วมเป็นเกียรติในพิธิเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื.. [2021-06-21 ] เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ดำเนินการตรวจสอบการรับ-ส่งงานและทรั.. [2021-06-18 ] ประมงอำเภอสิรินธร ลงพื้นตรวจติดตามการดำเนินงานศพก.เครือข่ายด้านประมงรา.. [2021-06-18 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอเขื่องใน กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และคณะตรวจรับและมอบลูกพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ ขนาด 5-7 ซม. ให้เกษตรกรอำเภอเขื่องใน รายๆ ละ 800 ตัว ณ บริเวณหอประชุมอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี  

 เผยเเพร่: 2021-06-18  |  อ่าน: 196 ครั้ง

 

โครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพประมง “การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน”วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน พร้อมด้วยนายสุวิทย์ พัชนี นักวิชาการประมง กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และคณะตรวจรับและมอบลูกพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ ขนาด 5-7 ซม. ให้เกษตรกรอำเภอเขื่องใน รายๆ ละ 800 ตัว ณ บริเวณหอประชุมอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ให้เเก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุลเเละคาจิกิ ปี 2562 ภายใต้แผนปฎิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งช่วงและประสบอุทกภัย ปี 2562  เพื่อเพิ่มอาชีพและสร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน