ประมงอำเภอเขื่องใน กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และคณะตรวจรับและมอบลูกพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ ขนาด 5-7 ซม. ให้เกษตรกรอำเภอเขื่องใน รายๆ ละ 800 ตัว ณ บริเวณหอประชุมอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ประมงอำเภอเดชอุดม และ อบต.ท่าโพธิ์ศรี  ผู้นำชุมชน ร่วมปล่อยพันธุ์ปลากิ.. [2020-08-14 ] การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจราชการติดตามงานโครงการตามนโยบายของกระทรวงเก.. [2020-08-14 ] จกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า.. [2020-08-13 ] พิธีกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิร.. [2020-08-13 ] พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 89 รูป ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพร.. [2020-08-13 ] ชีวิตง่ายๆ ด้วย บริการออนไลน์ภาครัฐ Government e-service  .. [2020-08-11 ] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา.. [2020-08-11 ] ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 14 ตรวจเยี่ยมหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำ.. [2020-08-11 ] การอบรมการขับเคลื่อนโดยการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ การขายสินค้าผ่าน   Ap.. [2020-08-11 ] การตรวจประเมินการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ประ.. [2020-08-11 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอเขื่องใน กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และคณะตรวจรับและมอบลูกพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ ขนาด 5-7 ซม. ให้เกษตรกรอำเภอเขื่องใน รายๆ ละ 800 ตัว ณ บริเวณหอประชุมอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี  

 เผยเเพร่: 2020-08-11  |  อ่าน: 34 ครั้ง

 

โครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพประมง “การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน”วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน พร้อมด้วยนายสุวิทย์ พัชนี นักวิชาการประมง กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และคณะตรวจรับและมอบลูกพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ ขนาด 5-7 ซม. ให้เกษตรกรอำเภอเขื่องใน รายๆ ละ 800 ตัว ณ บริเวณหอประชุมอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ให้เเก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุลเเละคาจิกิ ปี 2562 ภายใต้แผนปฎิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งช่วงและประสบอุทกภัย ปี 2562  เพื่อเพิ่มอาชีพและสร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน