การส่งมอบปลานิลสดให้กับชาวอำเภอสิรินธรได้บริโภค ตามโครงการตู้ปันสุขอำเภอสิรินธร ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 (COVID-19)  

เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับประมงอำเภอน้ำยืน ร่ว.. [2020-07-13 ] ประมงอำเภอเขื่องใน น ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ฝายคอเพียน้อ.. [2020-07-13 ] ประมงอำเภอเขื่องใน ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ทำนบห้วยน้ำก่.. [2020-07-13 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมกับคณะกรรมการฯแหล่งน้ำจัดสร้างกร่ำเพิ่มเติมและสำร.. [2020-07-13 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมกับคณะกรรมการฯแหล่งน้ำ ลองพื้นที่สร้างกร่ำเพื่อเป.. [2020-07-13 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธา.. [2020-07-13 ] ระมงอำเภอเขื่องใน ลงพื้นที่ตำบลหนองเหล่า ติดตามเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎ.. [2020-07-13 ] ล ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ผู้รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอเขมราฐ ร่วมกับศูนย์ว.. [2020-07-13 ] การประชุมหารือวางแผนการเตรียมจัดงานและลงพื้นที่ดูสถานที่บริเวณที่จัดงา.. [2020-07-10 ] การประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการ.. [2020-07-10 ]
อ่านทั้งหมด 

การส่งมอบปลานิลสดให้กับชาวอำเภอสิรินธรได้บริโภค ตามโครงการตู้ปันสุขอำเภอสิรินธร ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 (COVID-19)   

 เผยเเพร่: 2020-07-10  |  อ่าน: 64 ครั้ง

 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.30 น.  นางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมกับตะวันฟาร์ม มอบปลานิลจำนวน 500 กิโลกรัม ให้กับอำเภอสิรินธรเพื่อมอบปลานิลสดให้กับชาวอำเภอสิรินธรได้บริโภค ตามโครงการตู้ปันสุขอำเภอสิรินธร ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 (COVID-19)  
            นำทีมโดย นายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอสิรินธร ณ ที่ว่าการอำเภอสิรินธร อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี