ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ คณะกรรมการประจำแหล่งน้ำชุมชนหนองนาแซง และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ณ หนองนาแซง หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 9 ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับประมงอำเภอน้ำยืน ร่ว.. [2020-07-13 ] ประมงอำเภอเขื่องใน น ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ฝายคอเพียน้อ.. [2020-07-13 ] ประมงอำเภอเขื่องใน ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ทำนบห้วยน้ำก่.. [2020-07-13 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมกับคณะกรรมการฯแหล่งน้ำจัดสร้างกร่ำเพิ่มเติมและสำร.. [2020-07-13 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมกับคณะกรรมการฯแหล่งน้ำ ลองพื้นที่สร้างกร่ำเพื่อเป.. [2020-07-13 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธา.. [2020-07-13 ] ระมงอำเภอเขื่องใน ลงพื้นที่ตำบลหนองเหล่า ติดตามเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎ.. [2020-07-13 ] ล ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ผู้รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอเขมราฐ ร่วมกับศูนย์ว.. [2020-07-13 ] การประชุมหารือวางแผนการเตรียมจัดงานและลงพื้นที่ดูสถานที่บริเวณที่จัดงา.. [2020-07-10 ] การประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการ.. [2020-07-10 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ คณะกรรมการประจำแหล่งน้ำชุมชนหนองนาแซง และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ณ หนองนาแซง หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 9 ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี  

 เผยเเพร่: 2020-07-10  |  อ่าน: 66 ครั้ง

 

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00 น.
       นายธนัท ชายทวีป นายอำเภอสว่างวีระวงศ์ พร้อมด้วย นางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ คณะกรรมการประจำแหล่งน้ำชุมชนหนองนาแซง และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามจำนวน 200,000 ตัว 
         ณ หนองนาแซง หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 9 ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ตามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำเศรษฐกิจ สร้างแหล่งอาหาร สร้างรายได้ สร้างอาชีพ ลดรายจ่ายในครัวเรือนให้กับเกษตรกรในพื้นที่ต่อไป