ประมงอำเภอบุณฑริกร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชน?  จัดสร้างแหล่งหลบซ่อน? กร่ำ? (เยาะ)? และเตรียมความพร้อมของแหล่งน้ำก่อนปล่อยกุ้งก้ามกราม

เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับประมงอำเภอน้ำยืน ร่ว.. [2020-07-13 ] ประมงอำเภอเขื่องใน น ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ฝายคอเพียน้อ.. [2020-07-13 ] ประมงอำเภอเขื่องใน ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ทำนบห้วยน้ำก่.. [2020-07-13 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมกับคณะกรรมการฯแหล่งน้ำจัดสร้างกร่ำเพิ่มเติมและสำร.. [2020-07-13 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมกับคณะกรรมการฯแหล่งน้ำ ลองพื้นที่สร้างกร่ำเพื่อเป.. [2020-07-13 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธา.. [2020-07-13 ] ระมงอำเภอเขื่องใน ลงพื้นที่ตำบลหนองเหล่า ติดตามเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎ.. [2020-07-13 ] ล ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ผู้รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอเขมราฐ ร่วมกับศูนย์ว.. [2020-07-13 ] การประชุมหารือวางแผนการเตรียมจัดงานและลงพื้นที่ดูสถานที่บริเวณที่จัดงา.. [2020-07-10 ] การประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการ.. [2020-07-10 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอบุณฑริกร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชน?  จัดสร้างแหล่งหลบซ่อน? กร่ำ? (เยาะ)? และเตรียมความพร้อมของแหล่งน้ำก่อนปล่อยกุ้งก้ามกราม  

 เผยเเพร่: 2020-07-10  |  อ่าน: 56 ครั้ง

 

 วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 สำนักงานประมงอำเภอบุณฑริกร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชน?  จัดสร้างแหล่งหลบซ่อน? กร่ำ? (เยาะ)? และเตรียมความพร้อมของแหล่งน้ำก่อนปล่อยกุ้งก้ามกราม บริเวณฝายน้ำล้นห้วยงิ้วตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริกจังหวัดอุบลราชธานี