ประมงอำเภอตระการพืชผลได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ การเลี้ยงกุ้งก้ามแดง ได้ให้คำแนะนำการปฏิบัติเกี่ยวกับสัตว์น้ำควบคุม

ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับผู้นำชุมชนในพื้นที่ ดำเนินการปล่อยพันธ์.. [2020-07-08 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำทิ้งของโรงงาน บริษัท อ.. [2020-07-08 ] การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครัวเรือนยากจน ตามโครงการ "ครัวเรือนพ้นจน คนอุบล.. [2020-07-08 ] ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์,และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ  หาช.. [2020-07-08 ] ระมงอำเภอสิรินธร ร่วมพิธีเปิดงานตลาดต้องชม "ตลาดเมืองเรืองแสง" พร้อมเย.. [2020-07-08 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ลงพื้นที่ ต.สีวิเชียร สำรวจตรวจสอบการดำเนินกิจการเพา.. [2020-07-08 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 .. [2020-07-08 ]  ประมงอำเภอสิรินธร พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัต.. [2020-07-08 ] ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมจัดนิทรรศการให้บริการประชาชน ร่วมกับส่วนราชการ ห.. [2020-07-08 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจั.. [2020-07-03 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอตระการพืชผลได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ การเลี้ยงกุ้งก้ามแดง ได้ให้คำแนะนำการปฏิบัติเกี่ยวกับสัตว์น้ำควบคุม 

 เผยเเพร่: 2020-07-03  |  อ่าน: 46 ครั้ง

 

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นางสาวปวริศา บุตรนามท้าว ประมงอำเภอตระการพืชผลได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ การเลี้ยงกุ้งก้ามแดง ของ นายสมใจ  วงษ์ด้วง หมู่ที่ 12 บ้านนาเจริญ ตำบลโคกจาน ได้ให้คำแนะนำการปฏิบัติเกี่ยวกับสัตวผ์น้ำควบคุม และให้เกษตรเพิ่มความสูงของที่กั้นกันกุ้งหลุดลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ
และรับแบบคำขอจดแจ้งเพื่อจัดส่งให้สำนักงานประมงจังหวัดต่อไป