ประมงอำเภอน้ำยืน ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความพร้อมของบ่อปลาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 4 (อุ.. [2020-05-28 ] ประมงอำเภอโพธิ์ไทร เปิดศูนย์รับเรื่องอุทธรณ์เยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลก.. [2020-05-27 ] ประมงอำเภอม่วงสามสิบ รับผิดชอบอำเภอกุดข้าวปุ้น  ร่วมกับ ศูนย์เครือข่า.. [2020-05-27 ] ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ผู้รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอเขมราฐ  พร้อมด้วย คณะก.. [2020-05-27 ] การส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าโพดให้เกษตรกรอำเภอสิรินธร โครงการเสริมสร้างความ.. [2020-05-27 ] การส่งมอบปลานิลสดให้กับชาวอำเภอสิรินธรได้บริโภค ตามโครงการตู้ปันสุขอำเ.. [2020-05-27 ] การส่งมอบปลาดุก พร้อมอาหาร แก่เกษตรกรที่สมัครร่วมโครงการเสริมสร้างความ.. [2020-05-27 ] "งานใครหยุด เราไม่หยุด" เพื่อส่งเสริมการขายสินค้าเกษตร และสินค้าด้านกา.. [2020-05-27 ] การติดตามเติบโตของกุ้งก้ามกราม ตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบภั.. [2020-05-27 ] การติดตามการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกราม ตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟูเยียวยาผู.. [2020-05-27 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอน้ำยืน ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความพร้อมของบ่อปลาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี  

 เผยเเพร่: 2020-05-27  |  อ่าน: 15 ครั้ง

 

วันที่ 20 พ.ค.63 เวลา 10.00 -13.30 น.  นางสุภาพร  วัฒนสิทธิ์ ประมงอำเภอน้ำยืน ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความพร้อมของบ่อปลาโรงเรียนก่อนนำปลาดุกมาปล่อย ในวันที่ 22 พ.ค.63 จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ 1.รร.ตชด.บ้านคำสะอาด ม.   5 .ต.ยางใหญ่ อ.น้ำยืน
2. รร.ตชด.บ้านท่าแสนคูณ  ม.12  ต.โดมประดิษฐ์  อ.น้ำยืน
3. รร.ตชด.หนองบัวพัฒนา ม.14 ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน