ระมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมชี้แจง VDO Conference เรื่องการจัดตั้งศูนย์อุทธรณ์การเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 4 (อุ.. [2020-05-28 ] ประมงอำเภอโพธิ์ไทร เปิดศูนย์รับเรื่องอุทธรณ์เยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลก.. [2020-05-27 ] ประมงอำเภอม่วงสามสิบ รับผิดชอบอำเภอกุดข้าวปุ้น  ร่วมกับ ศูนย์เครือข่า.. [2020-05-27 ] ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ผู้รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอเขมราฐ  พร้อมด้วย คณะก.. [2020-05-27 ] การส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าโพดให้เกษตรกรอำเภอสิรินธร โครงการเสริมสร้างความ.. [2020-05-27 ] การส่งมอบปลานิลสดให้กับชาวอำเภอสิรินธรได้บริโภค ตามโครงการตู้ปันสุขอำเ.. [2020-05-27 ] การส่งมอบปลาดุก พร้อมอาหาร แก่เกษตรกรที่สมัครร่วมโครงการเสริมสร้างความ.. [2020-05-27 ] "งานใครหยุด เราไม่หยุด" เพื่อส่งเสริมการขายสินค้าเกษตร และสินค้าด้านกา.. [2020-05-27 ] การติดตามเติบโตของกุ้งก้ามกราม ตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบภั.. [2020-05-27 ] การติดตามการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกราม ตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟูเยียวยาผู.. [2020-05-27 ]
อ่านทั้งหมด 

ระมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมชี้แจง VDO Conference เรื่องการจัดตั้งศูนย์อุทธรณ์การเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 เผยเเพร่: 2020-05-27  |  อ่าน: 20 ครั้ง

 

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมชี้แจง VDO Conference ร่วมกับผู้ตรวจราชการกรมประมง และประมงจังหวัด 77 จังหวัดทั่วประเทศ เรื่องการจัดตั้งศูนย์อุทธรณ์การเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีนายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมครั้งนี้