การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงจังหวัด

การประชุมทางไกล VDO Conference การดำเนินงานโครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอา.. [2020-06-01 ] การอบรมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จัดอบรมหลักสูตร ".. [2020-06-01 ] หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการประมง ประมงอำเภอสิรินธร ประธานชมร.. [2020-06-01 ] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอ.. [2020-06-01 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสห.. [2020-06-01 ] คณะกรรมการประจำแหล่งน้ำชุมชนหนองคำผักแว่น ต.แก่งโดม อ.สว่างวีระวงศ์ จ.. [2020-06-01 ] ประมงอำเภอม่วงสามสิบ รับผิดชอบอำเภอกุดข้าวปุ้น  เข้าร่วมอบรบการแปรรูปส.. [2020-06-01 ] เตือน!!!! เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ระวังโรคสัตว์น้ำใน.....ช่วงฤดูฝ.. [2020-06-01 ] การประชุมประจำเดือนพฤษภาคมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ครั้งที.. [2020-06-01 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เข้าร่วมประชุมการดำเนินโครงการภายใต้กรอบนโยบาย.. [2020-06-01 ]
อ่านทั้งหมด 

การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงจังหวัด 

 เผยเเพร่: 2020-06-01  |  อ่าน: 108 ครั้ง

 

ด้วย จังหวัดอุบลราชธานี ประสงค์รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด ตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด ดังรายละเอียดที่เเนบ