วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2563

การประชุมทางไกล VDO Conference การดำเนินงานโครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอา.. [2020-06-01 ] การอบรมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จัดอบรมหลักสูตร ".. [2020-06-01 ] หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการประมง ประมงอำเภอสิรินธร ประธานชมร.. [2020-06-01 ] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอ.. [2020-06-01 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสห.. [2020-06-01 ] คณะกรรมการประจำแหล่งน้ำชุมชนหนองคำผักแว่น ต.แก่งโดม อ.สว่างวีระวงศ์ จ.. [2020-06-01 ] ประมงอำเภอม่วงสามสิบ รับผิดชอบอำเภอกุดข้าวปุ้น  เข้าร่วมอบรบการแปรรูปส.. [2020-06-01 ] เตือน!!!! เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ระวังโรคสัตว์น้ำใน.....ช่วงฤดูฝ.. [2020-06-01 ] การประชุมประจำเดือนพฤษภาคมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ครั้งที.. [2020-06-01 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เข้าร่วมประชุมการดำเนินโครงการภายใต้กรอบนโยบาย.. [2020-06-01 ]
อ่านทั้งหมด 

วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2563  

 เผยเเพร่: 2020-06-01  |  อ่าน: 77 ครั้ง

 

วันที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น.นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี และนายประชุม ดวนใหญ่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมง เข้าร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2563 ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี