ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชาวบ้าน ร่วมปล่อยกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำชุมชน จำนวน 200,000 ตัว ณ  หนองน้ำโคกผาส้วม ม.9 ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไ.. [2020-06-04 ] ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ออกสำรวจข้อมูลการทำการประมงและความหลากหลายชนิดของป.. [2020-06-04 ]  ประมงอำเภอตระการพืชผล ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ และติดตามการเจร.. [2020-06-02 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ดูแลงานด้านประมงในพื้นที่อ.นาเยีย เยียมเยียน ต.. [2020-06-02 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ดูแลงานด้านประมงในพื้นที่อ.นาเยีย เข้าร่วมประช.. [2020-06-02 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมอุดหนุนสินค้าเกษตรแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง ที.. [2020-06-02 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ และเข้าร่วม.. [2020-06-02 ] ประมงอำเภอเขื่อง  ร่วมประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเขื่องใน .. [2020-06-02 ] ประมงอำเภอน้ำยืน เข้าร่วมการประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการ อำเภอนำ.. [2020-06-02 ] การเตรียมงานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณโครงการฟาร์.. [2020-06-02 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชาวบ้าน ร่วมปล่อยกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำชุมชน จำนวน 200,000 ตัว ณ  หนองน้ำโคกผาส้วม ม.9 ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2020-06-02  |  อ่าน: 55 ครั้ง

 

(29 มีนาคม 2563) นายภราดร เอียดแก้ว ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี และนายสุวิทย์ พัชนี นักวิชาการประมง พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชาวบ้าน ร่วมปล่อยกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำชุมชน จำนวน 200,000 ตัว ณ  หนองน้ำโคกผาส้วม ม.9 ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี