ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำประจำชุมชนหนองหัวลิง ม.3 ต.แก่งโดม อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงสู่แหล่งน้ำหนองหัวลิง จำนวน 200,000 ตัว

วหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวิเครา.. [2020-06-04 ] ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไ.. [2020-06-04 ] ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ออกสำรวจข้อมูลการทำการประมงและความหลากหลายชนิดของป.. [2020-06-04 ]  ประมงอำเภอตระการพืชผล ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ และติดตามการเจร.. [2020-06-02 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ดูแลงานด้านประมงในพื้นที่อ.นาเยีย เยียมเยียน ต.. [2020-06-02 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ดูแลงานด้านประมงในพื้นที่อ.นาเยีย เข้าร่วมประช.. [2020-06-02 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมอุดหนุนสินค้าเกษตรแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง ที.. [2020-06-02 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ และเข้าร่วม.. [2020-06-02 ] ประมงอำเภอเขื่อง  ร่วมประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเขื่องใน .. [2020-06-02 ] ประมงอำเภอน้ำยืน เข้าร่วมการประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการ อำเภอนำ.. [2020-06-02 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำประจำชุมชนหนองหัวลิง ม.3 ต.แก่งโดม อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงสู่แหล่งน้ำหนองหัวลิง จำนวน 200,000 ตัว  

 เผยเเพร่: 2020-06-02  |  อ่าน: 63 ครั้ง

 

  วันที่ 29 มีนาคม 2563 นางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำประจำชุมชนหนองหัวลิง ม.3 ต.แก่งโดม อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงสู่แหล่งน้ำหนองหัวลิง จำนวน 200,000 ตัว ตามโครงการสร้างจากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน
     ซึ่งในวันนี้ประชาชนในพื้นที่ที่เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม รู้สึกพอใจ ดีใจ กับพันธุ์กุ้งก้ามกรามที่ได้รับ และขอบคุณที่หน่วยงานภาครัฐที่สนับสนุนโครงการนี้ให้กับชุมชน