สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน แหล่งน้ำหนองบัว สระอีสานเขียว อ่างเก็บน้ำห้วยตั๊กแตน อ่างเก็บน้ำห้วยวังสี อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

ประมงอำเภอเดชอุดม เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้า ฯ.. [2020-06-04 ] ประมงอำเภอสิรินธร เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้า ฯ .. [2020-06-04 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกรมประมงจังหวัดอ.. [2020-06-04 ] วหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวิเครา.. [2020-06-04 ] ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไ.. [2020-06-04 ] ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ออกสำรวจข้อมูลการทำการประมงและความหลากหลายชนิดของป.. [2020-06-04 ]  ประมงอำเภอตระการพืชผล ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ และติดตามการเจร.. [2020-06-02 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ดูแลงานด้านประมงในพื้นที่อ.นาเยีย เยียมเยียน ต.. [2020-06-02 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ดูแลงานด้านประมงในพื้นที่อ.นาเยีย เข้าร่วมประช.. [2020-06-02 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมอุดหนุนสินค้าเกษตรแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง ที.. [2020-06-02 ]
อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน แหล่งน้ำหนองบัว สระอีสานเขียว อ่างเก็บน้ำห้วยตั๊กแตน อ่างเก็บน้ำห้วยวังสี อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2020-06-02  |  อ่าน: 85 ครั้ง

 

วันที่ 26 มีนาคม 2563  นายธงชัย ชาตำแย ประมงอำเภอม่วงสามสิบ นางงสาวหรรษา ชิตกุล  ประมงอำเภอโพธิ์ไทร และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน ให้คณะกรรมการบริหารแหล่งน้ำหนองหล่ม ราษฎรชุมในชุมชน พร้อมด้วยผู้แทนคณะกรรมการ ฯ แหล่งน้ำหนองบัว สระอีสานเขียว อ่างเก็บน้ำห้วยตั๊กแตน อ่างเก็บน้ำห้วยวังสี อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี