ระมงอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่จาก  สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี  และคณะกรรมการแหล่งน้ำ ชาวบ้านในพื้นที่ สระน้ำหนองดงดิบ บ้านดงดิบ

สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกรมประมงจังหวัดอ.. [2020-06-04 ] วหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวิเครา.. [2020-06-04 ] ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไ.. [2020-06-04 ] ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ออกสำรวจข้อมูลการทำการประมงและความหลากหลายชนิดของป.. [2020-06-04 ]  ประมงอำเภอตระการพืชผล ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ และติดตามการเจร.. [2020-06-02 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ดูแลงานด้านประมงในพื้นที่อ.นาเยีย เยียมเยียน ต.. [2020-06-02 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ดูแลงานด้านประมงในพื้นที่อ.นาเยีย เข้าร่วมประช.. [2020-06-02 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมอุดหนุนสินค้าเกษตรแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง ที.. [2020-06-02 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ และเข้าร่วม.. [2020-06-02 ] ประมงอำเภอเขื่อง  ร่วมประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเขื่องใน .. [2020-06-02 ]
อ่านทั้งหมด 

ระมงอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่จาก  สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี  และคณะกรรมการแหล่งน้ำ ชาวบ้านในพื้นที่ สระน้ำหนองดงดิบ บ้านดงดิบ 

 เผยเเพร่: 2020-06-02  |  อ่าน: 65 ครั้ง

 

วันที่ 28 มีนาคม 2563 นายบัญญัติ ใฝ่จิต ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่จาก  สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี  และคณะกรรมการแหล่งน้ำ ชาวบ้านในพื้นที่ สระน้ำหนองดงดิบ บ้านดงดิบ   ตำบลห้วยยาง  อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี