ประมงอำเภอนาจะหลวย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกราม ในแหล่งน้ำหนองกันจอ อำเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

ประมงอำเภอเขมราฐ  ได้ดำเนินการตรวจสอบเกษตรกรผู้เลี้ยงจระเข้ในพื้นที่อำ.. [2021-01-15 ] ประมงอำเภอศรีเมืองใหม่  ติดตาม เยี่ยมเยียน และนัดหมายเกษตรกร ที่เข้าร่.. [2021-01-15 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล ผู้รับผิดชอบงานด้านการประมงอำเภอดอนมดแดง ออกตรวจ.. [2021-01-15 ] การประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอุบลราชธานี.. [2021-01-15 ] การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย ของกรมประมง (FIsheries Co-ordinato.. [2021-01-14 ]  ประมงอำเภอโพธิ์ไทรรับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอกุดข้าวปุ้น ได้ลงพื้นที่บ.. [2021-01-14 ] ประมงอำเภอโพธิ์ไทรรับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอกุดข้าวปุ้น ได้ลงพื้นที่ติ.. [2021-01-14 ] หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มฯ เ.. [2021-01-13 ] การประชุมหารือแนวทางการพัฒนาภาคการเกษตรของจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประ.. [2021-01-13 ] ประมงอำเภอน้ำยืน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ระดั.. [2021-01-13 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอนาจะหลวย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกราม ในแหล่งน้ำหนองกันจอ อำเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2021-01-13  |  อ่าน: 142 ครั้ง

 

เวลา 08.00 น. นายประสิทธิ์ ส่งสุข หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นายสาธิต ภูมิคำ ประมงอำเภอนาจะหลวย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกราม ในแหล่งน้ำหนองกันจอ อำเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี
โดย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ กล่าวขอบคุณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมงและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้การสนับสนุนพันธุ์กุ้งก้ามกรามเพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ