ประมงอำเภอเดชอุดม ร่วมกับกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชน และชาวบ้าน ร่วมกันปล่อยกุ้งก้ามกรามลงในแหล่งน้ำ

จังหวัดเคลื่อนที่ บริการประชาชน ณ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม ตำบลแก้งเหน.. [2021-01-21 ] การลงพื้นที่เยี่ยมเยียนสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทุ่งเดิ่น จำกัด ตั้ง.. [2021-01-21 ] ประมงอำเภอสิรินธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประ.. [2021-01-19 ] การร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน Application line เรื่อง วิธีการและขั้นตอ.. [2021-01-19 ] การประชุมคณะทำงานปฎิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตร .. [2021-01-19 ] การชี้แจง ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนการกรอกข้อมูลในระบบ  Fisheries map.. [2021-01-19 ] การประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558.. [2021-01-19 ] ประมงอำเภอเขมราฐ  ได้ดำเนินการตรวจสอบเกษตรกรผู้เลี้ยงจระเข้ในพื้นที่อำ.. [2021-01-15 ] ประมงอำเภอศรีเมืองใหม่  ติดตาม เยี่ยมเยียน และนัดหมายเกษตรกร ที่เข้าร่.. [2021-01-15 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล ผู้รับผิดชอบงานด้านการประมงอำเภอดอนมดแดง ออกตรวจ.. [2021-01-15 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอเดชอุดม ร่วมกับกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชน และชาวบ้าน ร่วมกันปล่อยกุ้งก้ามกรามลงในแหล่งน้ำ 

 เผยเเพร่: 2021-01-15  |  อ่าน: 136 ครั้ง

 

วันที่ 26 มีนาคม 2563 นางสาวพิทยารัตน์ สุวะมาตย์ ประมงอำเภอเดชอุดม ร่วมกับกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชน และชาวบ้าน ร่วมกันปล่อยกุ้งก้ามกรามลงในแหล่งน้ำ จำนวน 4 แห่งๆละ 200,000? ตัว ตามโครงการสร้างรายได้ให้กับแหล่งน้ำชุมชนดังนี้
1.หนองเสนด ต.กลาง
2.ฝายน้ำล้นห้วยบัว ต.กลาง
3.หนองบัวศรี ต.แก้ง
4.หนองสามขา ต.กุดประทาย อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะ ขอขอบคุณผู้บังคับบัญชา กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ประมงอำเภอนาจะหลวย ประมงอำเภอน้ำยืน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบกลาง คณะกรรมการแหล่งน้ำทุกแห่ง ชาวบ้านทุกหมู่บ้านที่ร่วมด้วยช่วยกันในครั้งนี