ประมงอำเภอดอนมดแดง ร่วมกับ ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์  พบปะเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังในเขตพื้นที่อำเภอดอนมดแดงและอำเภอสว่างวีระวงศ์

การมอบพันธุ์ปลาให้สถานีตำรวจภูธรนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี.. [2020-07-14 ] ประมงอำเภอเขื่องใน ร่วมบูรณาการกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเหล่าเสือโก้ก ต.. [2020-07-14 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสำโรง ดำเนินการบังคั.. [2020-07-14 ] การตรวจประเมินศูนย์การเรียนรู้การพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศพก.. [2020-07-14 ] ระมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและแนวท.. [2020-07-14 ] ประมงอำเภอสิรินธร ลงพื้นที่สำรวจสินค้าสัตว์น้ำ ที่ตลาดช่องเม็ก อำเภอส.. [2020-07-14 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ดำเนินการสำรวจตลาดนัดบ้านหนองแปน ม.9 ต.นาดี อ... [2020-07-14 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการเลี้ยงปลาหมอแปลง.. [2020-07-14 ]  ประมงอำเภอสิรินธร เข้าร่วมอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเมืองอัจฉริย.. [2020-07-14 ]  การร่วมกิจกรรมเสวนาพัฒนาอำเภอสิรินธร ณ บริเวณลานช้างน้อยตลาดโดมน้อยเข.. [2020-07-14 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอดอนมดแดง ร่วมกับ ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์  พบปะเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังในเขตพื้นที่อำเภอดอนมดแดงและอำเภอสว่างวีระวงศ์ 

 เผยเเพร่: 2020-07-14  |  อ่าน: 89 ครั้ง

 

วันที่ 24 มีนาคม 63 เวลา 14.00 น. นายศุภวัฒน์ เที่ยงผดุง ประมงอำเภอดอนมดแดง ร่วมกับ นางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์  พบปะเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังในเขตพื้นที่อำเภอดอนมดแดงและอำเภอสว่างวีระวงศ์ เพื่อชี้แจงข้อราชการดังนี้
1. แจ้งเรื่องการมอบเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัย 2562 ด้านเครื่องมือประกอบอาชีพ ในวันที่ 25 มีนาคม 63 
2. แนวทางการขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงปลาในกระชัง
3. การขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดิน
4. การสร้างการรับรู้เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากภัยแล้ง ด้านการประมง ปี 62/63