ประมงอำเภอดอนมดแดง ร่วมกับ ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์  พบปะเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังในเขตพื้นที่อำเภอดอนมดแดงและอำเภอสว่างวีระวงศ์

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมทบทวนโครงการตามแผนปฏิบัต.. [2020-04-08 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสอบถามข้อมูลกับคณะกรรมการแหล่งน.. [2020-04-07 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ติดตาม และมอบอาหารกุ้งก้.. [2020-04-07 ] ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเส.. [2020-04-01 ] การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ.. [2020-04-01 ] วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวั.. [2020-03-31 ] การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชา.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำประจำชุมชนหนองหัวลิง .. [2020-03-30 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามโครงการสร้างรา.. [2020-03-30 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอดอนมดแดง ร่วมกับ ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์  พบปะเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังในเขตพื้นที่อำเภอดอนมดแดงและอำเภอสว่างวีระวงศ์ 

 เผยเเพร่: 2020-03-30  |  อ่าน: 38 ครั้ง

 

วันที่ 24 มีนาคม 63 เวลา 14.00 น. นายศุภวัฒน์ เที่ยงผดุง ประมงอำเภอดอนมดแดง ร่วมกับ นางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์  พบปะเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังในเขตพื้นที่อำเภอดอนมดแดงและอำเภอสว่างวีระวงศ์ เพื่อชี้แจงข้อราชการดังนี้
1. แจ้งเรื่องการมอบเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัย 2562 ด้านเครื่องมือประกอบอาชีพ ในวันที่ 25 มีนาคม 63 
2. แนวทางการขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงปลาในกระชัง
3. การขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดิน
4. การสร้างการรับรู้เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากภัยแล้ง ด้านการประมง ปี 62/63