ประมงอำเภอเขื่องใน  ไปตรวจสอบความพร้อมของแหล่งน้ำ พบว่าคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำสระประมง บ้านนาโพธิ์ ต.ค้อทอง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

การมอบพันธุ์ปลาให้สถานีตำรวจภูธรนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี.. [2020-07-14 ] ประมงอำเภอเขื่องใน ร่วมบูรณาการกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเหล่าเสือโก้ก ต.. [2020-07-14 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสำโรง ดำเนินการบังคั.. [2020-07-14 ] การตรวจประเมินศูนย์การเรียนรู้การพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศพก.. [2020-07-14 ] ระมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและแนวท.. [2020-07-14 ] ประมงอำเภอสิรินธร ลงพื้นที่สำรวจสินค้าสัตว์น้ำ ที่ตลาดช่องเม็ก อำเภอส.. [2020-07-14 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ดำเนินการสำรวจตลาดนัดบ้านหนองแปน ม.9 ต.นาดี อ... [2020-07-14 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการเลี้ยงปลาหมอแปลง.. [2020-07-14 ]  ประมงอำเภอสิรินธร เข้าร่วมอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเมืองอัจฉริย.. [2020-07-14 ]  การร่วมกิจกรรมเสวนาพัฒนาอำเภอสิรินธร ณ บริเวณลานช้างน้อยตลาดโดมน้อยเข.. [2020-07-14 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอเขื่องใน  ไปตรวจสอบความพร้อมของแหล่งน้ำ พบว่าคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำสระประมง บ้านนาโพธิ์ ต.ค้อทอง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2020-07-14  |  อ่าน: 91 ครั้ง

 

วันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 14.30 น. ผม นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน  ไปตรวจสอบความพร้อมของแหล่งน้ำ พบว่าคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำสระประมง บ้านนาโพธิ์ ต.ค้อทอง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ดำเนินการ จับปลาขนาดใหญ่ ทำที่หลบภับให้กุ้งตอนลอกคราบ สร้างอาหารธรรมชาติ และปล่อยหอยขมให้แพร่ขยายพันธุ์เพื่อเป็นอาหารกุ้งก้ามกราม  มีความพร้อมปล่อยกุ้งก้ามกรามลงแหล่งน้ำซึ่งจะปล่อยในวันที่ 26 มีนาคม 2563 นี้