ประมงอำเภอเดชอุดม ประชุมหารือวางแผนเตรียมการรับกุ้งก้ามกราม ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 7  บ้านโนนเค็ง ต.กุดประทาย อ.เดชอุดม

เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจั.. [2020-07-03 ] ประมงอำเภอเขื่องใน ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินฯ, ประมงอาสา หมอดินอาสา ดำเน.. [2020-07-03 ] ประมงอำเภอดอนมดแดง ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการมอบปัจจัยการผลิต(ปลากินพืช.. [2020-07-03 ] ประมงอำเภอบุณฑริก ร่วมกับเกษตรอำเภอบุณฑริกและเจ้าหน้าที่กรมหมอนไหม? ดำ.. [2020-07-03 ] ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ได้มอบหมายให้ดำเนินการมอบปัจจัยการผลิต(ปลากินพืช).. [2020-07-03 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบการดำเนินกิจการการเพาะเลี้ยงสัต.. [2020-07-03 ] ประมงอำเภอน้ำยืน หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธ.. [2020-07-03 ] ระมงอำเภอบุณฑริก? เข้าร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และ ลงพื้นที่ตรวจสอบผ.. [2020-07-03 ] ประมงอำเภอสิรินธร  ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประจ.. [2020-07-03 ] ประอำเภอม่วงสามสิบ ร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.ม่วงสามสิบ.. [2020-07-03 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอเดชอุดม ประชุมหารือวางแผนเตรียมการรับกุ้งก้ามกราม ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 7  บ้านโนนเค็ง ต.กุดประทาย อ.เดชอุดม  

 เผยเเพร่: 2020-07-03  |  อ่าน: 66 ครั้ง

 

วันที่ 23 มีนาคม 2563 นางสาวพิทยารัตน์  สุวะมาตย์ ประมงอำเภอเดชอุดม ประชุมหารือวางแผนเตรียมการรับกุ้งก้ามกราม ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 7  บ้านโนนเค็ง ต.กุดประทาย อ.เดชอุดม โดยมีคณะกรรมการแหล่งน้ำหนองสามขาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และได้มอบหมายให้คณะกรรมการแหล่งน้ำเตรียมอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นในการลำเลียงกุ้งก้ามกรามเพื่อปล่อยลงแหล่งน้ำ