การตรวจและเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์น้ำ เพื่อหาสารตกค้าง จากฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรและร้านขายอาหารสัตว์น้ำ

การมอบพันธุ์ปลาให้สถานีตำรวจภูธรนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี.. [2020-07-14 ] ประมงอำเภอเขื่องใน ร่วมบูรณาการกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเหล่าเสือโก้ก ต.. [2020-07-14 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสำโรง ดำเนินการบังคั.. [2020-07-14 ] การตรวจประเมินศูนย์การเรียนรู้การพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศพก.. [2020-07-14 ] ระมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและแนวท.. [2020-07-14 ] ประมงอำเภอสิรินธร ลงพื้นที่สำรวจสินค้าสัตว์น้ำ ที่ตลาดช่องเม็ก อำเภอส.. [2020-07-14 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ดำเนินการสำรวจตลาดนัดบ้านหนองแปน ม.9 ต.นาดี อ... [2020-07-14 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการเลี้ยงปลาหมอแปลง.. [2020-07-14 ]  ประมงอำเภอสิรินธร เข้าร่วมอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเมืองอัจฉริย.. [2020-07-14 ]  การร่วมกิจกรรมเสวนาพัฒนาอำเภอสิรินธร ณ บริเวณลานช้างน้อยตลาดโดมน้อยเข.. [2020-07-14 ]
อ่านทั้งหมด 

การตรวจและเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์น้ำ เพื่อหาสารตกค้าง จากฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรและร้านขายอาหารสัตว์น้ำ  

 เผยเเพร่: 2020-07-14  |  อ่าน: 77 ครั้ง

 

วันที่ 23 มีนาคม  2563นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชุม ดวนใหญ่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัด ร่วมกับ นายศุภวัฒน์ เที่ยงผดุง ประมงอำเภอดอนมดแดง เข้าตรวจและเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์น้ำ เพื่อหาสารตกค้าง จากฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรและร้านขายอาหารสัตว์น้ำ ในเขตพื้นที่อำเภอดอนมดแดงและอำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี