การตรวจรับพัสดุโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมง ณ อ่างเก็บน้ำห้วยวังแดง ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

การมอบพันธุ์ปลาให้สถานีตำรวจภูธรนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี.. [2020-07-14 ] ประมงอำเภอเขื่องใน ร่วมบูรณาการกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเหล่าเสือโก้ก ต.. [2020-07-14 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสำโรง ดำเนินการบังคั.. [2020-07-14 ] การตรวจประเมินศูนย์การเรียนรู้การพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศพก.. [2020-07-14 ] ระมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและแนวท.. [2020-07-14 ] ประมงอำเภอสิรินธร ลงพื้นที่สำรวจสินค้าสัตว์น้ำ ที่ตลาดช่องเม็ก อำเภอส.. [2020-07-14 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ดำเนินการสำรวจตลาดนัดบ้านหนองแปน ม.9 ต.นาดี อ... [2020-07-14 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการเลี้ยงปลาหมอแปลง.. [2020-07-14 ]  ประมงอำเภอสิรินธร เข้าร่วมอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเมืองอัจฉริย.. [2020-07-14 ]  การร่วมกิจกรรมเสวนาพัฒนาอำเภอสิรินธร ณ บริเวณลานช้างน้อยตลาดโดมน้อยเข.. [2020-07-14 ]
อ่านทั้งหมด 

การตรวจรับพัสดุโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมง ณ อ่างเก็บน้ำห้วยวังแดง ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2020-07-14  |  อ่าน: 82 ครั้ง

 

 วันนี้ (20 มีนาคม 2563) 07.00 น. นางเพชรรัตน์ สมเสนาะ หัวกลุ่มบริการและยุทธศาสตร์ และ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมง เข้าตรวจรับกุ้งก้ามกราม ซึ่งมีการวัดขนาดความยาวลำตัวและ น้ำหนักก่อนดำเนินการปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ ณ อ่างเก็บน้ำห้วยวังแดง ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี