โครงการ "ครัวเรือนพ้นจน คนอุบลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" ของจังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเส.. [2020-04-01 ] การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ.. [2020-04-01 ] วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวั.. [2020-03-31 ] การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชา.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำประจำชุมชนหนองหัวลิง .. [2020-03-30 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามโครงการสร้างรา.. [2020-03-30 ] ระมงอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่จาก  สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2020-03-30 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการบริหารจัดการแห.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อมราษฎร และคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำ.. [2020-03-30 ]
อ่านทั้งหมด 

โครงการ "ครัวเรือนพ้นจน คนอุบลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" ของจังหวัดอุบลราชธานี  

 เผยเเพร่: 2020-03-30  |  อ่าน: 35 ครั้ง

 

17 มีนาคม 2563 นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง  ประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร ตรวจเยี่ยมครัวเรือนตกเกณฑ์รายได้ จปฐ. ปี 2562 ตามโครงการ "ครัวเรือนพ้นจน คนอุบลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" ของจังหวัดอุบลราชธานี โดยได้มอบสิ่งของให้กับครัวเรือนฯ พร้อมทั้งติดตามให้ความช่วยเหลือสร้างขวัญกำลังใจแก่ครัวเรือนพร้อมสอบถามความต้องการในการพัฒนาอาชีพ จำนวน 5 ครัวเรือนที่รับผิดชอบ ในเขตพื้นที่อำเภอสิรินธร 
         โดยมีนายรักษศิลป์ ทาระหอม พัฒนากรประจำตำบลนิคมฯ, ผู้นำชุมชน และ อสม.ประจำหมู่บ้านร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ในครั้งนี้