การสัมภาษณ์เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ (ด้านการประมง) ปีงบประมาณ 2562

เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจั.. [2020-07-03 ] ประมงอำเภอเขื่องใน ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินฯ, ประมงอาสา หมอดินอาสา ดำเน.. [2020-07-03 ] ประมงอำเภอดอนมดแดง ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการมอบปัจจัยการผลิต(ปลากินพืช.. [2020-07-03 ] ประมงอำเภอบุณฑริก ร่วมกับเกษตรอำเภอบุณฑริกและเจ้าหน้าที่กรมหมอนไหม? ดำ.. [2020-07-03 ] ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ได้มอบหมายให้ดำเนินการมอบปัจจัยการผลิต(ปลากินพืช).. [2020-07-03 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบการดำเนินกิจการการเพาะเลี้ยงสัต.. [2020-07-03 ] ประมงอำเภอน้ำยืน หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธ.. [2020-07-03 ] ระมงอำเภอบุณฑริก? เข้าร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และ ลงพื้นที่ตรวจสอบผ.. [2020-07-03 ] ประมงอำเภอสิรินธร  ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประจ.. [2020-07-03 ] ประอำเภอม่วงสามสิบ ร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.ม่วงสามสิบ.. [2020-07-03 ]
อ่านทั้งหมด 

การสัมภาษณ์เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ (ด้านการประมง) ปีงบประมาณ 2562 

 เผยเเพร่: 2020-07-03  |  อ่าน: 80 ครั้ง

 

วันนี้ (17 มีนาคม 2563) นางสาวศิริรัตน์ อุทัยวัฒน์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และนางสาวลลิตา อมรสิน เจ้าพนักงานประมง ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์ตรวจประเมิน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ส่วนกลาง) ลงพื้นที่สัมภาษณ์เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ (ด้านการประมง) ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 10 ราย ณ วัดบ้านเกาะแกด ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชะานี เพื่อเก็บข้อมูลผลผลิต ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางการพัฒนาสินค้าอินทรีย์ในพื้นที่ให้เป็นที่รู้จัก