การสร้างที่หลบซ่อนให้กับกุ้งก้ามกราม ตามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน ณ แหล่งน้ำหนองคำผักแว่น ม.5 ต.แก่งโดม อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

ประมงอำเภอนาจะหลวย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับพัสดุ ก่อ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามใน หนองมั่ง อำเภอตาลสุม  จังหวัดอ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำจำนวน 3 แหล่ง อำเภอเมือ.. [2020-03-27 ] ประมงอำเภอเดชอุดม ร่วมกับกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง คณะกรรมการบริหา.. [2020-03-27 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุลูกพันธุ์กุ้งก.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอบุณฑริก ร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอดอนมดแดง ร่วมกับ ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์  พบปะเกษตรกรผู้เลี้.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล ได้จัดประชุมนัดหมายคณะกรรมการแหล่งน้ำหนองเซเป็ด .. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอเขื่องใน  ไปตรวจสอบความพร้อมของแหล่งน้ำ พบว่าคณะกรรมการบริหา.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอเขื่องใน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด.. [2020-03-25 ]
อ่านทั้งหมด 

การสร้างที่หลบซ่อนให้กับกุ้งก้ามกราม ตามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน ณ แหล่งน้ำหนองคำผักแว่น ม.5 ต.แก่งโดม อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2020-03-25  |  อ่าน: 16 ครั้ง

 

วันที่ 14 มีนาคม 2563 นางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ม.5,6,7 ต.แก่งโดม นำโดยนายเจริญ วงษา ผู้ใหญ่บ้านม.5 ต.แก่งโดม(ประธานกรรมการ) นายไพรัตน์ พาผล ผู้ใหญ่บ้านม.7 ต.แก่งโดม และนางอิสราภรณ์ บุญทศ ผู้ใหญ่บ้านม.6 ต แก่งโดม ดำเนินการสร้างที่หลบซ่อนให้กับกุ้งก้ามกราม ตามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน ณ แหล่งน้ำหนองคำผักแว่น ม.5 ต.แก่งโดม อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี และในวันนี้ได้รับการสนับสนุนเครื่องดื่มจากบริษัทอุบลไบโอเอทานอล จำกัด