ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เข้าพบปะ เยี่ยมเยียน นายคำผาน คำถาวร เกษตรกรผู้เพาะพันธุ์และอนุบาลลูกกบ ณ บ้านเลขที่ 79 หมู่ที่ 5 ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเส.. [2020-04-01 ] การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ.. [2020-04-01 ] วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวั.. [2020-03-31 ] การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชา.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำประจำชุมชนหนองหัวลิง .. [2020-03-30 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามโครงการสร้างรา.. [2020-03-30 ] ระมงอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่จาก  สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2020-03-30 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการบริหารจัดการแห.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อมราษฎร และคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำ.. [2020-03-30 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เข้าพบปะ เยี่ยมเยียน นายคำผาน คำถาวร เกษตรกรผู้เพาะพันธุ์และอนุบาลลูกกบ ณ บ้านเลขที่ 79 หมู่ที่ 5 ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2020-03-30  |  อ่าน: 32 ครั้ง

 

วันที่ 14 มีนาคม 2563 นางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เข้าพบปะ เยี่ยมเยียน นายคำผาน คำถาวร เกษตรกรผู้เพาะพันธุ์และอนุบาลลูกกบ ณ บ้านเลขที่ 79 หมู่ที่ 5 ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี เพื่อแจ้งผลการประกวดและแสดงความยินดีที่นายคำผาน คำถาวร ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัดสาขาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด