การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย ของกรมประมง (FIsheries Co-ordinator : FC) ประจำเดือน มีมาคม 2563 ครั้งที่ 3/2563

ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเส.. [2020-04-01 ] การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ.. [2020-04-01 ] วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวั.. [2020-03-31 ] การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชา.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำประจำชุมชนหนองหัวลิง .. [2020-03-30 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามโครงการสร้างรา.. [2020-03-30 ] ระมงอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่จาก  สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2020-03-30 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการบริหารจัดการแห.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อมราษฎร และคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำ.. [2020-03-30 ]
อ่านทั้งหมด 

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย ของกรมประมง (FIsheries Co-ordinator : FC) ประจำเดือน มีมาคม 2563 ครั้งที่ 3/2563 

 เผยเเพร่: 2020-03-30  |  อ่าน: 22 ครั้ง

 

วันที่ 13 มีนาคม  2563 เวลา 09.30 น. นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่างประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการในสังกัดกรมประมง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย ของกรมประมง (FIsheries Co-ordinator : FC) ประจำเดือน มีมาคม 2563 ครั้งที่ 3/2563 เพื่อรับฟัง ผลการปฏิบัติงาน อุปสรรคในการดำเนินงาน เเละหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้อง  และหารือเกี่ยวกับการต้อนรับรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนปากมูล และเวลา 13.00 น.  ลงพื้นที่บริเวณท้ายเขื่อนปากมูล พบปะชาวบ้านในพื้นที่รับฟังปัญหาและให้กำลังใจพร้อมทั้งสนับสนุนผลิตภัณฑ์ประมงแปรรูป  จากนั้นลงพื้นที่เตรียมบริเวณพื้นที่ และแหล่งน้ำ Kick off โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน เพื่อปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ในวันที่ 20 มีนาคม 2563 ณ อ่างเก็บน้ำห้วยวังแดง ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี