ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริการจัดการประจำแหล่งน้ำชุมชน ตามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน ในพี้นที่อำเภอสว่างวีระวงศ์

การประชุมหารือวางแผนการเตรียมจัดงานและลงพื้นที่ดูสถานที่บริเวณที่จัดงา.. [2020-07-10 ] การประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการ.. [2020-07-10 ] ประมงอำเภอเดชอุดมเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คร.. [2020-07-10 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับผู้นำชุมชนในพื้นที่ ดำเนินการปล่อยพันธ์.. [2020-07-08 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำทิ้งของโรงงาน บริษัท อ.. [2020-07-08 ] การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครัวเรือนยากจน ตามโครงการ "ครัวเรือนพ้นจน คนอุบล.. [2020-07-08 ] ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์,และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ  หาช.. [2020-07-08 ] ระมงอำเภอสิรินธร ร่วมพิธีเปิดงานตลาดต้องชม "ตลาดเมืองเรืองแสง" พร้อมเย.. [2020-07-08 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ลงพื้นที่ ต.สีวิเชียร สำรวจตรวจสอบการดำเนินกิจการเพา.. [2020-07-08 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 .. [2020-07-08 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริการจัดการประจำแหล่งน้ำชุมชน ตามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน ในพี้นที่อำเภอสว่างวีระวงศ์  

 เผยเเพร่: 2020-07-08  |  อ่าน: 78 ครั้ง

 

    วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. นางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริการจัดการประจำแหล่งน้ำชุมชน ตามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน ในพี้นที่อำเภอสว่างวีระวงศ์ จำนวน 12 แห่ง รวมคณะกรรมการฯ 77 คน โดยได้รับเกียรติจากนายสุทิน งามเลิศ นายอำเภอสว่างวีระวงศ์ เป็นประธานเปิดการประชุม และหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติเปิดการประชุม
       และเวลา 11.00 น. ได้รับเกียรติจากนายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพบปะ ให้กำลังใจการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งให้คำแนะนำขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จ ลุล่วง เป็นไปตามแผนงานที่โครงการกำหนดไว้ 
    การประชุมในครั้งนี้ได้ชี้แจงขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ การเตรียมความพร้อมของแหล่งน้ำก่อนปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม และพิจารณาเห็นชอบพื้นที่ดำเนินการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 3 แห่ง(รอบที่ 1) ในวันที่ 29 มีนาคม 2563 ประกอบด้วย
 1. หนองหัวลิง ม.3 ต.แก่งโดม 2. หนองสองห้อง ม.1 ต.แก่งโดม 3.สระน้ำบ้านดอนดู่ ม.3 ต บุ่งมะแลง และที่ประชุมยังได้รับทราบข้อมูลชีววิทยาของกุ้งก้ามกรามจากนายศุภวัฒน์ เที่ยงผดุง ประมงอำเภอดอนมดแดง ข้อมูลพระราชกำหนดการประมงพ.ศ.2558 และแก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ.2560 จากนายศุภกิต คำแก้ว หัวหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนปากมูล