การตรวจติดตามประเมินสถานการณ์สาธารณภัย และเยี่ยมเยียนสร้างขวัญกำลังใจกับราษฎรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ณ กลุ่มผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทุ่งเดิ่น (เลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน) หมู่ที่ 7 บ้านดอนกลางเหนือ ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

ประมงอำเภอนาจะหลวย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับพัสดุ ก่อ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามใน หนองมั่ง อำเภอตาลสุม  จังหวัดอ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำจำนวน 3 แหล่ง อำเภอเมือ.. [2020-03-27 ] ประมงอำเภอเดชอุดม ร่วมกับกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง คณะกรรมการบริหา.. [2020-03-27 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุลูกพันธุ์กุ้งก.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอบุณฑริก ร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอดอนมดแดง ร่วมกับ ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์  พบปะเกษตรกรผู้เลี้.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล ได้จัดประชุมนัดหมายคณะกรรมการแหล่งน้ำหนองเซเป็ด .. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอเขื่องใน  ไปตรวจสอบความพร้อมของแหล่งน้ำ พบว่าคณะกรรมการบริหา.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอเขื่องใน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด.. [2020-03-25 ]
อ่านทั้งหมด 

การตรวจติดตามประเมินสถานการณ์สาธารณภัย และเยี่ยมเยียนสร้างขวัญกำลังใจกับราษฎรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ณ กลุ่มผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทุ่งเดิ่น (เลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน) หมู่ที่ 7 บ้านดอนกลางเหนือ ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2020-03-25  |  อ่าน: 46 ครั้ง

 

วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายศุภกิตติ์  ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประสิทธิ์  ส่งสุข หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และคณะ พร้อมด้วยนายประจักษ์  แสนภักดี ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นต้อนรับนายวิรุจ  วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อตรวจติดตามประเมินสถานการณ์สาธารณภัย และเยี่ยมเยียนสร้างขวัญกำลังใจกับราษฎรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ณ กลุ่มผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทุ่งเดิ่น (เลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน) หมู่ที่ 7 บ้านดอนกลางเหนือ ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ให้มีการความพร้อมในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง พร้อมทั้งให้ติดตามข่าวสารของทางราช และปฏิบัติคำแนะนำขอหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด ต่อไป