ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ ส่งสุข หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และคณะ ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจติดตามประเมินสถานการณ์สาธารณภัย ณ สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทุ่งเดิ่น จำกัด ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

ประมงอำเภอนาจะหลวย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับพัสดุ ก่อ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามใน หนองมั่ง อำเภอตาลสุม  จังหวัดอ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำจำนวน 3 แหล่ง อำเภอเมือ.. [2020-03-27 ] ประมงอำเภอเดชอุดม ร่วมกับกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง คณะกรรมการบริหา.. [2020-03-27 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุลูกพันธุ์กุ้งก.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอบุณฑริก ร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอดอนมดแดง ร่วมกับ ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์  พบปะเกษตรกรผู้เลี้.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล ได้จัดประชุมนัดหมายคณะกรรมการแหล่งน้ำหนองเซเป็ด .. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอเขื่องใน  ไปตรวจสอบความพร้อมของแหล่งน้ำ พบว่าคณะกรรมการบริหา.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอเขื่องใน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด.. [2020-03-25 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ ส่งสุข หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และคณะ ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจติดตามประเมินสถานการณ์สาธารณภัย ณ สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทุ่งเดิ่น จำกัด ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี  

 เผยเเพร่: 2020-03-25  |  อ่าน: 30 ครั้ง

 

วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายประจักษ์  แสนภักดี ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ ส่งสุข หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และคณะ ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจติดตามประเมินสถานการณ์สาธารณภัย และเยี่ยมเยียนสร้างขวัญกำลังใจกับราษฎรผู้ประสบภัยด้านประมง โดยนายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ที่กำหนดแผนจะออกตรวจเยี่ยม ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 นี้ ณ สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทุ่งเดิ่น จำกัด ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
   ทั้งนี้ยังได้รับการสนับสนุนทางมะพร้าวจากนายยุงยุทธ  นาริกุล ประธานกลุ่มสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทุ่งเดิน จำกัด เพื่อใช้ในการทำที่หลบซ่อนสัตว์น้ำ (กร่ำ) ณ จุด Kick off โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชนปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม อ่างเก็บน้ำห้วยวังแดง ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี