ประมงอำเภอม่วงสามสิบ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารแหล่งน้ำสระใหญ่บ้านหนองแสง หมู่ 6  ต.หนองช้างใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี เตรียมแหล่งน้ำ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกราม

ประมงอำเภอนาจะหลวย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับพัสดุ ก่อ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามใน หนองมั่ง อำเภอตาลสุม  จังหวัดอ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำจำนวน 3 แหล่ง อำเภอเมือ.. [2020-03-27 ] ประมงอำเภอเดชอุดม ร่วมกับกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง คณะกรรมการบริหา.. [2020-03-27 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุลูกพันธุ์กุ้งก.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอบุณฑริก ร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอดอนมดแดง ร่วมกับ ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์  พบปะเกษตรกรผู้เลี้.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล ได้จัดประชุมนัดหมายคณะกรรมการแหล่งน้ำหนองเซเป็ด .. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอเขื่องใน  ไปตรวจสอบความพร้อมของแหล่งน้ำ พบว่าคณะกรรมการบริหา.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอเขื่องใน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด.. [2020-03-25 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอม่วงสามสิบ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารแหล่งน้ำสระใหญ่บ้านหนองแสง หมู่ 6  ต.หนองช้างใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี เตรียมแหล่งน้ำ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกราม 

 เผยเเพร่: 2020-03-25  |  อ่าน: 29 ครั้ง

 

วันที่ 10 มีนาคม 2563 นายธงชัย ชาตำแย ประมงอำเภอม่วงสามสิบ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารแหล่งน้ำสระใหญ่บ้านหนองแสง หมู่ 6  ต.หนองช้างใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ
จ.อุบลราชธานีเตรียมแหล่งน้ำ โดยการสร้างแหล่งหลบภัย และแหล่งอาหารธรรมชาติในแหล่งน้ำ