ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่ถอดบทเรียนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเส.. [2020-04-01 ] การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ.. [2020-04-01 ] วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวั.. [2020-03-31 ] การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชา.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำประจำชุมชนหนองหัวลิง .. [2020-03-30 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามโครงการสร้างรา.. [2020-03-30 ] ระมงอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่จาก  สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2020-03-30 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการบริหารจัดการแห.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อมราษฎร และคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำ.. [2020-03-30 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่ถอดบทเรียนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 เผยเเพร่: 2020-03-30  |  อ่าน: 18 ครั้ง

 

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ นางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี/สำนักงานเกษตรอำเภอสิรินธร,  เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๔, ผอ.รร.บ้านปากบุ่ง และเกษตรกรต้นแบบศพก.หลัก/เครือข่ายศพก. เพื่อถอดบทเรียนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.หลัก) หมู่ ๔ ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายประวีน เขียวขำ หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธาน
         ทั้งนี้ ได้ถอดบทเรียนด้านประมง ดังนี้
1) เลี้ยงปลาในบ่อดิน 
2) เลี้ยงปลาในนาข้าวอินทรีย์
3) สร้างอาหารธรรมชาติในบ่อเลี้ยงปลา 
4) แนะนำลดต้นทุนโดยใช้อาหารพืชสด เช่น แหนแดง, ผำ