ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมงเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 5 (ยโสธร) และ คณะกรรมการบริหารแหล่งน้ำธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำ หนองบัวใหญ่

การประชุมหารือวางแผนการเตรียมจัดงานและลงพื้นที่ดูสถานที่บริเวณที่จัดงา.. [2020-07-10 ] การประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการ.. [2020-07-10 ] ประมงอำเภอเดชอุดมเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คร.. [2020-07-10 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับผู้นำชุมชนในพื้นที่ ดำเนินการปล่อยพันธ์.. [2020-07-08 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำทิ้งของโรงงาน บริษัท อ.. [2020-07-08 ] การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครัวเรือนยากจน ตามโครงการ "ครัวเรือนพ้นจน คนอุบล.. [2020-07-08 ] ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์,และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ  หาช.. [2020-07-08 ] ระมงอำเภอสิรินธร ร่วมพิธีเปิดงานตลาดต้องชม "ตลาดเมืองเรืองแสง" พร้อมเย.. [2020-07-08 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ลงพื้นที่ ต.สีวิเชียร สำรวจตรวจสอบการดำเนินกิจการเพา.. [2020-07-08 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 .. [2020-07-08 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมงเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 5 (ยโสธร) และ คณะกรรมการบริหารแหล่งน้ำธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำ หนองบัวใหญ่  

 เผยเเพร่: 2020-07-08  |  อ่าน: 49 ครั้ง

 

วันที่ 9 มีนาคม 2563 นายธงชัย ชาตำแย ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมงเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 5 (ยโสธร) และ คณะกรรมการบริหารแหล่งน้ำธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำ หนองบัวใหญ่ และราษฎร บ้านโพนเมืองมะทัน หมู่ 6,14  ต.หนองเหล่า อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี พร้อมทั้งร่วมเตรียมแหล่งน้ำก่อนดำเนินโครงการฯ ปี 2563