เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมงานสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ตักปลาลำน้ำโขงทำการประมงน่าทึ่ง หนึ่งเดียวในโลก ตักปลาแม่น้ำโขง ณ บริเวณปากบ้อง บ้านสองคอน ตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

การประชุมหารือวางแผนการเตรียมจัดงานและลงพื้นที่ดูสถานที่บริเวณที่จัดงา.. [2020-07-10 ] การประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการ.. [2020-07-10 ] ประมงอำเภอเดชอุดมเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คร.. [2020-07-10 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับผู้นำชุมชนในพื้นที่ ดำเนินการปล่อยพันธ์.. [2020-07-08 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำทิ้งของโรงงาน บริษัท อ.. [2020-07-08 ] การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครัวเรือนยากจน ตามโครงการ "ครัวเรือนพ้นจน คนอุบล.. [2020-07-08 ] ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์,และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ  หาช.. [2020-07-08 ] ระมงอำเภอสิรินธร ร่วมพิธีเปิดงานตลาดต้องชม "ตลาดเมืองเรืองแสง" พร้อมเย.. [2020-07-08 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ลงพื้นที่ ต.สีวิเชียร สำรวจตรวจสอบการดำเนินกิจการเพา.. [2020-07-08 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 .. [2020-07-08 ]
อ่านทั้งหมด 

เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมงานสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ตักปลาลำน้ำโขงทำการประมงน่าทึ่ง หนึ่งเดียวในโลก ตักปลาแม่น้ำโขง ณ บริเวณปากบ้อง บ้านสองคอน ตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2020-07-08  |  อ่าน: 169 ครั้ง

 

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นายศุภกิตติ์  ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายสุวิทย์  พัชนี นักวิชาการประมง กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมงานสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ตักปลาลำน้ำโขงทำการประมงน่าทึ่ง หนึ่งเดียวในโลก ตักปลาแม่น้ำโขง ณ บริเวณปากบ้อง บ้านสองคอน ตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายเขมราฐ ขัมภรัตน์ นายอำเภอโพธิ์ไทร เป็นประธานในงาน ซึ่งภายในงานมีการแสดงสาธิตเครื่องมือซ้อนตักปลา ขบวนแห่หุ่นปลานานาชนิด และนิทรรศการแสดงชนิดสัตว์น้ำ และเครื่องมือที่ทำการประมงในแม่น้ำโขง ร้านค้าชุมชน “คนของ” ย้อนวิถีชีวิตคนริมโขง เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาการหาปลา ให้คงอยู่เคียงคู่ชุมชน เพื่อประชาชนมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ และประธานในงานได้ตักปลา ณ ลวงปากถ้ำใหญ่ ปากบ้อง