การฝึกอบรมเกษตรกรภายใต้ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) หลักสูตร “พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer จังหวัดอุบลราชธานี” รุ่นที่  4

ประมงอำเภอนาจะหลวย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับพัสดุ ก่อ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามใน หนองมั่ง อำเภอตาลสุม  จังหวัดอ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำจำนวน 3 แหล่ง อำเภอเมือ.. [2020-03-27 ] ประมงอำเภอเดชอุดม ร่วมกับกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง คณะกรรมการบริหา.. [2020-03-27 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุลูกพันธุ์กุ้งก.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอบุณฑริก ร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอดอนมดแดง ร่วมกับ ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์  พบปะเกษตรกรผู้เลี้.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล ได้จัดประชุมนัดหมายคณะกรรมการแหล่งน้ำหนองเซเป็ด .. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอเขื่องใน  ไปตรวจสอบความพร้อมของแหล่งน้ำ พบว่าคณะกรรมการบริหา.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอเขื่องใน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด.. [2020-03-25 ]
อ่านทั้งหมด 

การฝึกอบรมเกษตรกรภายใต้ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) หลักสูตร “พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer จังหวัดอุบลราชธานี” รุ่นที่  4  

 เผยเเพร่: 2020-03-25  |  อ่าน: 46 ครั้ง

 

 วันนี้  (25 กุมภาพันธ์  2563) นายเจณรงค์ กรดแก้ว ประมงอำเภอบุณฑริก นางสาวศิริรัตน์ อุทัยวัฒน์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และนางสาวลลิตา อมรสิน เจ้าพนักงานประมง  ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญ  จัดฝึกอบรมเกษตรกรภายใต้ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) หลักสูตร “พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer จังหวัดอุบลราชธานี” รุ่นที่  4 ให้แก่เกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการฯ ในเขตพื้นที่อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 30 ราย ณ ป้อมเพชรฟาร์ม หมู่ที่ 11 ตำบลคอแลน อำเภบุณฑริก  จังหวัดอุบลราชธานี  โดยการอบรมวันนี้เจ้าหน้าที่ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง แนวทางการพัฒนาเกษตรสู่ Smart farmer การเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐานฟาร์ม การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี Smart phone เพื่อการสืบค้นข้อมูลด้านเกษตร การสาธิตการทำจุลลินทรีย์สังเคราะห์แสง และการสาธิตการทำอาหารปลาต้นทุนต่ำ ซึ่งการอบรมครั้งนี้เกษตรกรมีความสนใจ และพร้อมนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์