ประมงอำเภอตระการพืชผล ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำ ในพื้นที่ ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี ดำเนินจัดเตรียมแหล่งอาศัยกุ้งก้ามกราม(กร่ำ) ตามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน

ประมงอำเภอนาจะหลวย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับพัสดุ ก่อ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามใน หนองมั่ง อำเภอตาลสุม  จังหวัดอ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำจำนวน 3 แหล่ง อำเภอเมือ.. [2020-03-27 ] ประมงอำเภอเดชอุดม ร่วมกับกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง คณะกรรมการบริหา.. [2020-03-27 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุลูกพันธุ์กุ้งก.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอบุณฑริก ร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอดอนมดแดง ร่วมกับ ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์  พบปะเกษตรกรผู้เลี้.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล ได้จัดประชุมนัดหมายคณะกรรมการแหล่งน้ำหนองเซเป็ด .. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอเขื่องใน  ไปตรวจสอบความพร้อมของแหล่งน้ำ พบว่าคณะกรรมการบริหา.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอเขื่องใน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด.. [2020-03-25 ]
อ่านทั้งหมด 

 ประมงอำเภอตระการพืชผล ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำ ในพื้นที่ ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี ดำเนินจัดเตรียมแหล่งอาศัยกุ้งก้ามกราม(กร่ำ) ตามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน  

 เผยเเพร่: 2020-03-25  |  อ่าน: 46 ครั้ง

 

วันที่ 24 ก.พ.63 นางสาวปวริศา  บุตรนามท้าว  ประมงอำเภอตระการพืชผล ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำ ในพื้นที่ ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 
         ได้ดำเนินจัดเตรียมแหล่งอาศัยกุ้งก้ามกราม(กร่ำ) ตามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน  จำนวน 2 แห่ง ดังนี้
       1. หนองคุณสี หมู่ที่ 7 ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล
        2. หนองแวง   หมู่ที่ 7 ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล
        โดยทางคณะกรรมการได้เปิดรับบริจาค
ฟาง และปุ๋ยคอก ทางมะพร้าวจากราษฎรในพื้นที่ซึ่งราษฎรได้นำมาบริจาคให้แก่ผู้นำชุมชนและคณะกรรมการแหล่งน้ำจนเพียงพอ