หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด ( Ohief of Operation ) ครั้งที่ 1/2563

ประมงอำเภอตระการพืชผล เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอ.. [2020-08-03 ] หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมชี้แจงง.. [2020-08-03 ] หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และคณะ มอบปัจจัยการผลิตให้โรงเรี.. [2020-08-03 ] ประมงอำเภอเดชอุดม พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมด้านการประมง จากสำนักง.. [2020-08-03 ] ประมงอำเภอน้ำยืน มอบปัจจัยการผลิต ลูกพันธุ์ปลาตะเพียนขาว  1,500 ตัว ร.. [2020-08-03 ] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษ.. [2020-07-26 ] ประมงอำเภอดอนมดแดง และคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชนหนองขอน ตำบลจ.. [2020-07-22 ] ประมงอำเภอบุณฑริก ร่วมปฏิบัติงานบังคับใช้กฏหมายแบบบูรณาการของหน่วยงานใ.. [2020-07-22 ] ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ร่วมปฏิบัติงานบังคับใช้กฏหมายแบบบูรณาการของหน่วยงาน.. [2020-07-22 ] ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ผู้รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอเขมราฐ ร่วมปฏิบัติงานบ.. [2020-07-22 ]
อ่านทั้งหมด 

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด ( Ohief of Operation ) ครั้งที่ 1/2563 

 เผยเเพร่: 2020-07-22  |  อ่าน: 102 ครั้ง

 

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางเพชรรัตน์ สมเสนาะ หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด ( Ohief of Operation ) ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี โดยนางสาวสุพรรณษา สุขเทศน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้